دانلود رایگان


استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان1- مقدمه: 1
2- تعاريف 2
1-2 سري زماني 2
2-2 مدلهاي استوكستيكي 3
3- انجام، تجزيه و تحليل پروژه: 5
گام اول - رسم سري زماني و تعيين مقادير آماره هاي نمونه 5
گام دوم - بررسي وجود مولفه هاي روند (Trend) و دوره اي Periodic و حذف آنها 7
گام سوم- بررسي نرمال بودن داده ها 9
گام چهارم- شناسايي مرتبه مدل با مشاهده منحني سري زماني: 10
گام پنجم- توليد سري زماني يا ميانگين صفر (استاندارد كردن داده ها) 11
گام ششم – ترسيم Partial correlogram, corrleogram 12
گام هفتم- بررسي مدلهاي انتخاب شده و انتخاب الگوي مناسب 14
تعريف ضريب آكائي 15
گام هشتم پيش بين و توليد نمونه 50 ساله 23
صورت پروژه درس هيدرولوژي مهندسي پيشرفته 26

- مقدمه:
پيش بيني يك عنصر كليدي در تصميم گيري مديريت است. كار آيي نهائي هر تصميمي‌بستگي به طبيعت يك دنباله از حوادث دارد كه متعاقب آن تصميم مي‌آيد. توانايي براي حدس زدن جنبه هاي غير قابل كنترل اين حوادث قبل از تصميم گيري بايد به امكان انتخاب بهتري نسبت به موردي كه اين توانايي در دسترس نباشد بيانجامد. به اين دليل سيستمهاي مديريت براي طرح ريزي و كنترل عمليات يك سيستم نوعا از يك تابع پيش بيني برخوردارند. براي مثال در علم هيدرولوژي هر گونه طرح و برنامه ريزي كه در حوضه هاي آبريز ومخازن مربوط به آن صورت مي‌گيرد بايستي بر اساس تجزيه و تحليل داده ها و شناخت الگويي براي سيستم و اطلاعات مربوط به خواص هيدرولوژيكي آن حوضه باشد به اين داده هاي متغيرهاي هيدرولوژيكي گفته مي‌شود و شامل اطلاعاتي است كه در تصميم گيري نقش موثر وحياتي دارد. ملاحظه مي‌شود كه پيش بيني حدس وتخميني از رويدادهاي آينده است..هدف پيش بيني كاهش ريسك در تصميم گيري است. با تخصيص منابع بيشتري به پيش بيني قادر به اصلاح وتكميل دقت پيش بيني مي‌شويم.
يكي از روشهاي تجزيه وتحليل داده ها در هيدرولوژي روش استوكستيكي و استفاده از مدلهاي استوكستيكي است. در اين پروژه هدف نهايي تجزيه و تحليل سري زماني مربوط به دبي متوسط سالانه رودخانه اي براي مدت 50 سال و مدل سازي و پيش بيني براي 50 سال آينده خواهد بود.

2- تعاريف
1-2 سري زماني
مشاهدات وآماري كه بافاصله زماني يكسان به دست آمده باشند سري زماني ناميده مي‌شوند. اگر پديده اي معين باشد سري زماني آن معين واگر احتمالي باشد سري زماني آن احتمالي ناميده مي‌شود.
چند الگوي مشخصات سريهاي زماني در شكل زير نشان داده شده اند كه در آن Xt مشاهده براي پريود t است

شكل 1- مشخصات سريهاي زماني
الف) فرآيند ثابت ب) روند خطي ج) تغييرات سيكلي د) ضربه ه) تابع پله اي
و) جهش
هر يك از حالات در شكل فوق توصيف كننده الگو و مثال خاصي مي‌باشد در اين پروژه بعلت سالانه بودن داده ها ما با حالتهاي الف وب سرو كار خواهيم داشت كه در قسمت مربوطه توضيح داده مي‌شود.

2-2 مدلهاي استوكستيكي
قبل از اينكه با در دست داشتن يك سري آماري بخوايم مدل استوكستيكي مناسب را انتخاب كنيم، مي‌بايست خواص اوليه آماري داده ها را تعيين كرد. اين خواص شامل ميانگين، واريانس، انحراف استاندارد و ضريب چولگي مي‌باشد. از ديگر خواص آماري در سريهاي زماني، تعيين و محاسبه اتوكواريانس (Auto covariance) است كه درجه خود وابستگي سري زماني را نشان مي‌دهد. براي مثال جهت تعيين تاخير k از سري زماني از رابطه زير استفاده مي‌نماييم.استفاده


مدلهاي استوكستيك


پيش بيني جريان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

توضیحات. مقاله استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان با pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. پیش بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی - ...

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 14 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

پيش بيني سرعت جريان و بررسي تاثير زبري کانال ها بر ...

آبگيرهاي جانبي، از رايج ترين سازه هاي هيدروليکي مورد استفاده در سيستم هاي انتقال آب هستند. هدف اين پژوهش، بررسي تأثير زبري کانال ها بر هيدروليک جريان و پيش بيني سرعت در آبگيرهاي جانبي با استفاده از ترکيب شبکه عصبي ...

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

پيش بيني رفتار آتش با مدل هاي رياضي - ایرنا

تهران– ايرنا– محققان آمريكايي از مدل هاي رياضياتي براي پيش بيني نحوه و محل گسترش شعله هاي آتش استفاده مي كنند تا براي خاموش كردن آتش و تخليه اضطراري مناطق مسكوني بيشترين بهره را از امكانات موجود ببرند.

پيش بيني مدلهاي اقتصادي-2

در اين روش ما براي محاسبه x2 و يا همان پيش بيني خود مقدار واقعي سال مورد نظر و سال قبل و بعد آن را باهم جمع ميكنيم و تقسيم بر 3 ميكنيم تا مقدار ما بدست آيد مثلا براي سال اول ك هيچ ولي براي سال دوم محاسبات اينجوريه 110=3/(100+110+120 ...

SID.ir | مدل سازي بارش و پيش بيني آن با استفاده از مدل هاي ...

در مرحله بعد، جهت پيش بيني خشکسالي با استفاده از روش سري هاي زماني به کمک مدل هاي خانواده sarima بارش هاي ماهانه با استفاده از نرم افزار آماري spss مدل سازي شده و بر اساس مناسب ترين مدل، براي 24 ماه آينده (تا سال 2007) پيش بيني ...

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان

تحقیق استفاده از مدلهاي استوكستيك در پيش بيني جريان قابل ویرایش است

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

پيش بيني رفتار آتش با مدل هاي رياضي - ایرنا

تهران– ايرنا– محققان آمريكايي از مدل هاي رياضياتي براي پيش بيني نحوه و محل گسترش شعله هاي آتش استفاده مي كنند تا براي خاموش كردن آتش و تخليه اضطراري مناطق مسكوني بيشترين بهره را از امكانات موجود ببرند.

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی

مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان

دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان . مقاله درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته. مقدمه: پیش بینی یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. کار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به طبیعت یک دنباله از حوادث دارد که �

استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ماهانه جريان ...

با عضویت در سایت دانلود عمران و معماری میتوانید - بصورت دائمی و بدون محدودیت دانلود - از سایت استفاده نموده و فایل های مورد نیاز خود را در زمینه عمران، معماری و ساختمان دانلود نمایید.

ویدیوی آموزشی جريان حول لبه هاي زاويه دار - جريان برخوردي ...

ویدیوی آموزشی جريان حول لبه هاي زاويه دار - جريان برخوردي به يک مانع - مدلسازي نقطه سکون و پيش بيني جريان همراه با محیطی تعاملی در قالب تمرین و پروژه توسط استاد محمد مونسان

استفاده از مدل دبي مدت فراواني در پيش بيني پريود هاي كم ...

عنوان مقاله:استفاده از مدل دبي مدت فراواني در پيش بيني پريود هاي كم آبي در حوزه آبريز هليل رود چکیده: تا كنون مدل هاي زيادي از جمله مدلهاي فيزيكي جهت بررسي رفتار جريان رودخانه ها در مواقع كم آبي بكار رفته اند.

مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان

دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان . مقاله درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته. مقدمه: پیش بینی یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. کار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به طبیعت یک دنباله از حوادث دارد که �

پيش بيني رفتار آتش با مدل هاي رياضي - ایرنا

تهران– ايرنا– محققان آمريكايي از مدل هاي رياضياتي براي پيش بيني نحوه و محل گسترش شعله هاي آتش استفاده مي كنند تا براي خاموش كردن آتش و تخليه اضطراري مناطق مسكوني بيشترين بهره را از امكانات موجود ببرند.

مجموعه مقاله های پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت ...

پيش بيني سرعت جريان بر روي شيب شكن هاي مانع دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي با مدل HEC-HMS در شبيه سازي دبي اوج هيدروگراف و زمان وقوع آن در حوضه آبريز معرف كسيليان

ویدیوی آموزشی جريان حول لبه هاي زاويه دار - جريان برخوردي ...

ویدیوی آموزشی جريان حول لبه هاي زاويه دار - جريان برخوردي به يک مانع - مدلسازي نقطه سکون و پيش بيني جريان همراه با محیطی تعاملی در قالب تمرین و پروژه توسط استاد محمد مونسان

پيش بيني مدلهاي اقتصادي-2

در اين روش ما براي محاسبه x2 و يا همان پيش بيني خود مقدار واقعي سال مورد نظر و سال قبل و بعد آن را باهم جمع ميكنيم و تقسيم بر 3 ميكنيم تا مقدار ما بدست آيد مثلا براي سال اول ك هيچ ولي براي سال دوم محاسبات اينجوريه 110=3/(100+110+120 ...

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان

استفاده از مدلهای استوكستیك در پیش بینی جریان دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پیش بینی یك عنصر كلیدی در تصمیم گیری مدیریت است كار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به ...

مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی منصور

طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

دانلود پاورپوینت آناليز واريانسANalysis Of VAriance

پاور پوینت مکانیزم پله برقی

پاورپوینت ساختمان مسکونی نخجوان

پلان معماري ويلاي 2 طبقه با سقف شيرواني در اتوکد

بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس

توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی

پاورپوینت سدهای خوزستان(سدکارون و سد دز)

پاورپوینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt