دانلود رایگان


نور در گرافیک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نور در گرافیکتقديم قدر داني چكيده فصل اول- كليات تحقيق
مقدمه 4
بيان موضوع 7
اهداف تحقيق 9
اهيمت و ضرورت موضوع 10
تعريف مفاهيم و اصطلاحات كليدي 11
فصل دوم
پیشينه تحقيق
نور و انواع آن 13
تاثيرات نور 16
تأثير نور بر روي جسم انسان 18
ارزش و زيبايي نور 21
منابع روشنايي 24
جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي نور 28
جهت نور 31
كيفيت نور 34
كميت نور 35
فصل سوم
نورپردازي 39
ايجاد جلوه در اشياء به وسيله نورپردازي 43
متداولترين نورپردازي 45
نورپردازي شاعرانه 47
فصل چهارم
پروژكتور 50
LCD ها 52
شناخت LCD 55
سيستم LCD 57
ساخت بزرگترين LCD انعطاف پذير 59
LED ها 61
LED ها و كاربرد آن 61
ويژگيهاي LED ها 64
استفاده از LEDها در تبليغات 68
DLP ها 72
دستگاه ويدئو پرژكتور 72
ساختار و سيستم دستگاه ويدئو پرژكتور 73
ميزان درخشش 75
ميزان دقت 76
اندازه تصوير 77
تفاوت سيستم LCD و DLP از لحاظ كيفيت و كنتراست رنگ 79
جايگاه سيستم تبليغات 82
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات 86
فصل ششم
منابع و مأخذ 90

چكيده
در عصر حاضر از انوع طراحي نوري براي ايجاد روشنايي روزمره استفاده مي شود كه قسمتي از اين طراحي نوري در اختيار طراحان گرافيك قرار گرفته است.
امروزه نور در زمنيه ي گرافيك چنان تنوعي يافته است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه براي تبليغات محيطي از نور پردازي استفاده نكرده باشد. اما طراحان زيادي هستند كه تجربه و آگاهي لازم را در مورد خصوصيات و ويژگي هاي نور ندارند. اين مسئله باعث مي شود كه ايده هاي خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ي واقعي خود را نداشته باشد. بنابر اين بهتر است كه طراح قبل از شروع نور پردازي با ويژگي هاي و خصوصيات نور و تجهيزات آن آشنا شود تا نور بتواند باعث خلق يك اثر هنري شده و جلوه ي خود را به طور معجزه آسا نشان دهد.
در اين تحقيق سعي شده است كه طراحان با نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازي در جايگاه مناسب با خصوصيات خاص آن آشنا شده و در رشته ي كاري خود حضور مثبت يابند و كارهاي نفس به جا گذارند.

مقدمه
همراه با رشد جمعيت و نوآوري هاي جديد در عرصه علم و صنعت، نياز به تبليغات روز به روز افزايش يافته است. و با وجود ظهور تكنولوژي ، قابليت هاي متعددي در اين زمينه به وجود آمده است.
انسان همواره در كوشش متعادل ساختن زندگي و طبيعت از طريق خلق آثار هنري بوده است.
موندريان مي گويد : زمانيكه طبيعت و انسان به تعادل برسند هنر از بين خواهد رفت و اصولاً هر چه زمان جلوتر برود، نارسائيها و عدم تعادل اشياء موجود در طبيعت بيشتر خواهد شد.
اين انسان است كه با استفاده از اختيارات خود به طبيعت نظم و هماهنگي مي دهد و در آن تنوع ، تعادل و انگيزه ايجاد مي كند. مثلاً وقتي تابش يك نور يا يك رنگ انسان را متاثر مي سازد احساس او را بر مي انگيزد و او را دگرگون مي كند. اين دگرگوني هم مي تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم منفي.
او مي تواند نورها و رنگهايي را انتخاي كند كه مطابق اميال و سلايق او باشد و بدينوسيله يك تعادل و توازن در طبيعت به وجود آورد. تا به اين تعادل و توازن تضادهاي منفي طبيعتي را بالان دهد تا انسان راحت زندگي كند، و در زندگي خود احساس آرامش نمايد.
فرض كنيد در نور پردازي يا نقاشي فضاي يك بيمارستان از يك نور يا رنگ غلط و منفي استفاده شود. طبعاً نمي توان در چنين جايي انتظار بهبودي و سلامت بيماران را داشت.
امروز طراحان با استفاده از وسايل و طراحي نور پردازي ، آثار خود را به نتيجه مطلوب مي رسانند و به آنها جلوه خاص مي بخشند.
بطور كلي نورپردازي در عصر حاضر در گرافيك محيطي از اهيمت خاص برخوردار است و شركت هاي سازنده تجهيزات آن در پي رقابت با يكديگر هستند و هر روز كالاي جديدي را به بازار عرضه مي كنند، كه يك طراح بايد با ويژگي هر يك از اينها آشنا شود.
در اين تحقيق طراح مي تواند ضمن آشنايي با جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي نور، با نور پردازي متداول و تجهيزات آن آشنا شود و بادرك ضرورت يادگيري به سراغ آن برود.

بيان موضوع
نور و پرتو هاي آن از ويژگي هاي بسيار بالايي برخوردار هستند. كه از اين ويژگي مي توان در نور پردازي داخلي يا خارجي، يك ساختمان، يك خيابان يا يك شهر استفاده كرد.
نور از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد:
جنبه فيزيكي و جنبه روانشناختي
در جنبه فيزيكي نور مي توان با خصوصيات نور و پرتوهاي آن آشنا شد و عكس العمل پرتوها را مورد بررسي قرار داد. و دانستن اين موضع كه نور بر خط مستقيم حركت مي كند، ويژگي مهمي است كه مي تواند به طراحي كمك زيادي بكند.
و اما جنبه روانشناختي؛ نور را از نظر تاثير آن بر روي جسم و روح انسان و اثراتي كه يك نور مي توان داشته باشد مورد تحقيق قرار مي گيرد.
استفاده از تكنولوژي جديد باعث رشد روز افزون كالاها و محصولات نور پردازي شده است.
استفاده از انواع لامپ ها، پرژكتورها، فناوري جديد وديو پروژكتورها، LED , LCD ها باعث شد در تبليغات محيطي تحول بسيار زيادي پيش بيايد ، يك طراح گرافيك بايد خصوصيات آنها را بشناسد و از آنها در جايگاه ويژه كار خود استفاده نمايد.

اهداف تحقيق
هدف از ارائه اين تحقيق :
- آشنايي با ويژگي هاي نور.
- تاثيرات روانشناختي نور بر روي انسان.
- منابع نور طبيعي و مصنوعي.
- طراحي صحيح نور پردازي در مكان هاي خاص.
- آشنايي با وسايل و تجهيزات نور پردازي.
- كاربرد آنها در تبليغات محيطي.
- استفاده درست و مناسب از وسايل و تجهيزات نور پردازي در جايگاه مناسب.


اهميت و ضرورت موضوع
شناخت خصوصيا ت فيزيكي و روانشناختي نور و همچنين استفاده از تجهيزات آن در عصر حاضر از اهيمت و ضرورت خاصي برخوردار است، زيرا شناخت هر يك از اين خصوصيات و استفاده صحيح و به جا باعث مي شود در ارزش و كيفيت كار ما اثر گذار باشد، اين مسئله باعث مي شود كه طراح در اجراي طراحهاي خود با در نظر گيري همه جوانب به كار خود بپردازد.


تعريف اصطلاحات و واژه ها
Dpi:تعداد نقاط جوهر بر هر اينچ
Matrixيا ماتريس، يك شبكه ساده براي تامين شارژ پيكسل هاي موجود روي نمايشگر
LCD:liquid crystal display
LED: light emitting diodes
DLP:digital light proeessing


نتيجه گيري
دانستيم كه نور منبع اصلي حجم است، به طوري كه مي توان سطوح يك بعدي را به وسيله نور سه بعدي كرد و تاثير آن را بر روي سطوح مختلف بررسي كرديم.
نور به عنوان يكي از مهم ترين عناصر ميتواند بر روي جسم و فكر انسان تاثير گذار باشد.
زيبايي يك اثر از تركيب عناصر مختلف شكل گرفته است،كه نور مي تواند عامل مهمي در زيبايي يك اثر باشد.
نور باعث شناخت و رويت اجسام در طبيعت مي گردد. نوري كه مدل در يافت مي كند به ما مي گويد كه از شكل هاي تخت درست شده است، يا منحني ، كروي.
نور تمام ويژگي هاي فيزيكي را براي ما آشكار مي سازد، و بسته به اينكه نور تابيده شده به مدل تند ،قوي درخشان ،نرم،يا سر دست ميتواند شادي ،غم ،نارامي ،و ارامش و ساير حالات را بيان كند
امروزه از منابع نور مصنوعي براي نور پردازي استفاده ميشود و از انواع لامپها براي اين امر استفاده ميشود .
در عصر حاضر علاوه بر استفاده از تجهيزات ساده نور پردازي استفاده از سيستم هاي LED،LCD،DLP، براي نور پردازي استفاده ميشود اين دستگاه ها علاوه بر نور پردازي
ميتوانند به طور همزمان به كامپيوتر ارتباط يافته و با برنامه حساب شده عمل نمايند .
در تبليغات اين سيسنم ها جايگاه خاصي يافته اند به طوري جدا كردن آنها از تبليغات محيطي غير قابل تصور است.
امروزه بايد طراحان ما اطلاعات در مورد اين وسايل و تجهيزات داشته باشند ولي متاسفانه پژوهش هاي زيادي در اين زمينه به عمل نيامده است در صورتي كه نور در گرافيك مي تواند عامل مهمي در اين زمينه باشد.
گرافيكهاي پويا مي تواند تأثير زيادي بر روي مخاطب و بيننده داشته باشد، سيستمهاي Dlp قابل اتصال به سيستمهاي صوتي نيز مي باشد. و مي تواند صوت به كمك عامل بصري بيايد. باشد كه اين تحقيق در اين زمينه اثر گذار باشد.
نور در گرافیک


نور


گرافیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

آموزش گرافیک | دوره آموزش طراحی گرافیک حرفه‌ای | همیارآکادمی

من دوره گرافیک را خریداری نمودم استاد در طول دوره عنوان می نماید من در کانال اطلاعات تکمیلی را ارائه می کنم . ثانیا فایل بریف و بوم کسب و کار را در کانال در اختیار کلاس قرار داده بود که ما محروم هستیم

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک - مگ ایران | دانلود ...

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدیقسمت اولانواع نور:شما همیشه نورپردازی را با انتخاب اینکه چه نورهایی باید به صحنه اضافه شوند برپا میکنید.

آموزش گرافیک | دوره آموزش طراحی گرافیک حرفه‌ای | همیارآکادمی

من دوره گرافیک را خریداری نمودم استاد در طول دوره عنوان می نماید من در کانال اطلاعات تکمیلی را ارائه می کنم . ثانیا فایل بریف و بوم کسب و کار را در کانال در اختیار کلاس قرار داده بود که ما محروم هستیم

پایان نامه نور در گرافیک

پایان نامه نور در گرافیک,پایان نامه نور,گرافیک,پایان نامه,نور در گرافیک,,پایان نامه نور در گرافیک,تل استار

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

بررسی نور آرایی در گرافیک محیطی شهری عنوان پروژه عملی ...

در این مقاله سعی شده است تاثیر عکاسی تبلیغاتی در گرافیک محیطی مناطق شهری بررسی شود. در این راستا به آسیب شناسی عکس های ناموزون نیز پرداخته شده است. لازم به ذکر است یک عکاس تبلیغاتی به مبحث رنگ، فرم ، ترکیب بندی نور و تضاد...

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

هنرستان گرافیک نور - صفحه اصلی

خط در گرافیک. ژوژمان . نقاشی. ژوژمان. عکاسی. ژوژمان. چاپ. ژوژمان. کارگاه گرافیک. ژوژمان. تصویرسازی. ژوژمان. طراحی. ژوژمان. مبانی. ژوژمان. دانش آموزان برتر. هلیا رضایی. رتبه ۲۲ کنکور ۱۳۹۸. زهرا زحمتکش. رتبه ۴۱ کنکور ۱۳۹۸. زینب �

بررسی نور آرایی در گرافیک محیطی شهری عنوان پروژه عملی ...

در این مقاله سعی شده است تاثیر عکاسی تبلیغاتی در گرافیک محیطی مناطق شهری بررسی شود. در این راستا به آسیب شناسی عکس های ناموزون نیز پرداخته شده است. لازم به ذکر است یک عکاس تبلیغاتی به مبحث رنگ، فرم ، ترکیب بندی نور و تضاد...

آموزش تنظیمات گرافیک و نمایشگر در ویندوز

در این مطلب تنظیمات اصلی در بخش گرافیک ویندوز را مطرح میکنیم. روی صفحه دسکتاپ خود راست کلیک کرده و گزینه Personalize را انتخاب نمایید. در این صفحه شما میتوانید یک پوسته برای سیستم خود انتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات گرافیک و نمایشگر در ویندوز

در این مطلب تنظیمات اصلی در بخش گرافیک ویندوز را مطرح میکنیم. روی صفحه دسکتاپ خود راست کلیک کرده و گزینه Personalize را انتخاب نمایید. در این صفحه شما میتوانید یک پوسته برای سیستم خود انتخاب نمایید.

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

پروژه نور در گرافیک 90 صفحه word | دانلود تحقیق | بازارچه ...

در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است.امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که ...

نور گرافیک | کانون تخصصی هدایای تبلیغاتی

بزرگترین کانون تبلیغاتی در خوزستان. مرکز تخصصی هدایای تبلیغاتی نور گرافیک با بیش از یک دهه سابقه در زمینه تبلیغات، فروش هدایا، تبلیغات فضای مجازی، طراحی و چاپ انواع بنر ، پوستر ، بروشور،کاتالوگ ، لوگو و …

پاورپوینت بتن ژئوپلیمری

زمينه‌هاي رواني اعتياد پيشگيري و درمان

پاورپوینت-اصول و روش تحقيق پيشرفته - در 285 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت تاج محل

پاورپوینت فضاهای شخصی

پاورپوینت حمل و نقل

کسب درآمد از اینستاگرام و افزایش فالوور،لایک و کامنت

پاورپوینت رابطه بین انسان وکار در ارگونومی

طراحي و ساخت يك كارت صوت كامپيوتر

مقاله ازدواج و بهداشت روانى