دانلود رایگان


نور در گرافیک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نور در گرافیکتقديم قدر داني چكيده فصل اول- كليات تحقيق
مقدمه 4
بيان موضوع 7
اهداف تحقيق 9
اهيمت و ضرورت موضوع 10
تعريف مفاهيم و اصطلاحات كليدي 11
فصل دوم
پیشينه تحقيق
نور و انواع آن 13
تاثيرات نور 16
تأثير نور بر روي جسم انسان 18
ارزش و زيبايي نور 21
منابع روشنايي 24
جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي نور 28
جهت نور 31
كيفيت نور 34
كميت نور 35
فصل سوم
نورپردازي 39
ايجاد جلوه در اشياء به وسيله نورپردازي 43
متداولترين نورپردازي 45
نورپردازي شاعرانه 47
فصل چهارم
پروژكتور 50
LCD ها 52
شناخت LCD 55
سيستم LCD 57
ساخت بزرگترين LCD انعطاف پذير 59
LED ها 61
LED ها و كاربرد آن 61
ويژگيهاي LED ها 64
استفاده از LEDها در تبليغات 68
DLP ها 72
دستگاه ويدئو پرژكتور 72
ساختار و سيستم دستگاه ويدئو پرژكتور 73
ميزان درخشش 75
ميزان دقت 76
اندازه تصوير 77
تفاوت سيستم LCD و DLP از لحاظ كيفيت و كنتراست رنگ 79
جايگاه سيستم تبليغات 82
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات 86
فصل ششم
منابع و مأخذ 90

چكيده
در عصر حاضر از انوع طراحي نوري براي ايجاد روشنايي روزمره استفاده مي شود كه قسمتي از اين طراحي نوري در اختيار طراحان گرافيك قرار گرفته است.
امروزه نور در زمنيه ي گرافيك چنان تنوعي يافته است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه براي تبليغات محيطي از نور پردازي استفاده نكرده باشد. اما طراحان زيادي هستند كه تجربه و آگاهي لازم را در مورد خصوصيات و ويژگي هاي نور ندارند. اين مسئله باعث مي شود كه ايده هاي خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ي واقعي خود را نداشته باشد. بنابر اين بهتر است كه طراح قبل از شروع نور پردازي با ويژگي هاي و خصوصيات نور و تجهيزات آن آشنا شود تا نور بتواند باعث خلق يك اثر هنري شده و جلوه ي خود را به طور معجزه آسا نشان دهد.
در اين تحقيق سعي شده است كه طراحان با نور پردازيها و كاربرد آنها در تبليغات و استفاده درست از وسايل نور پردازي در جايگاه مناسب با خصوصيات خاص آن آشنا شده و در رشته ي كاري خود حضور مثبت يابند و كارهاي نفس به جا گذارند.

مقدمه
همراه با رشد جمعيت و نوآوري هاي جديد در عرصه علم و صنعت، نياز به تبليغات روز به روز افزايش يافته است. و با وجود ظهور تكنولوژي ، قابليت هاي متعددي در اين زمينه به وجود آمده است.
انسان همواره در كوشش متعادل ساختن زندگي و طبيعت از طريق خلق آثار هنري بوده است.
موندريان مي گويد : زمانيكه طبيعت و انسان به تعادل برسند هنر از بين خواهد رفت و اصولاً هر چه زمان جلوتر برود، نارسائيها و عدم تعادل اشياء موجود در طبيعت بيشتر خواهد شد.
اين انسان است كه با استفاده از اختيارات خود به طبيعت نظم و هماهنگي مي دهد و در آن تنوع ، تعادل و انگيزه ايجاد مي كند. مثلاً وقتي تابش يك نور يا يك رنگ انسان را متاثر مي سازد احساس او را بر مي انگيزد و او را دگرگون مي كند. اين دگرگوني هم مي تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم منفي.
او مي تواند نورها و رنگهايي را انتخاي كند كه مطابق اميال و سلايق او باشد و بدينوسيله يك تعادل و توازن در طبيعت به وجود آورد. تا به اين تعادل و توازن تضادهاي منفي طبيعتي را بالان دهد تا انسان راحت زندگي كند، و در زندگي خود احساس آرامش نمايد.
فرض كنيد در نور پردازي يا نقاشي فضاي يك بيمارستان از يك نور يا رنگ غلط و منفي استفاده شود. طبعاً نمي توان در چنين جايي انتظار بهبودي و سلامت بيماران را داشت.
امروز طراحان با استفاده از وسايل و طراحي نور پردازي ، آثار خود را به نتيجه مطلوب مي رسانند و به آنها جلوه خاص مي بخشند.
بطور كلي نورپردازي در عصر حاضر در گرافيك محيطي از اهيمت خاص برخوردار است و شركت هاي سازنده تجهيزات آن در پي رقابت با يكديگر هستند و هر روز كالاي جديدي را به بازار عرضه مي كنند، كه يك طراح بايد با ويژگي هر يك از اينها آشنا شود.
در اين تحقيق طراح مي تواند ضمن آشنايي با جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي نور، با نور پردازي متداول و تجهيزات آن آشنا شود و بادرك ضرورت يادگيري به سراغ آن برود.

بيان موضوع
نور و پرتو هاي آن از ويژگي هاي بسيار بالايي برخوردار هستند. كه از اين ويژگي مي توان در نور پردازي داخلي يا خارجي، يك ساختمان، يك خيابان يا يك شهر استفاده كرد.
نور از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد:
جنبه فيزيكي و جنبه روانشناختي
در جنبه فيزيكي نور مي توان با خصوصيات نور و پرتوهاي آن آشنا شد و عكس العمل پرتوها را مورد بررسي قرار داد. و دانستن اين موضع كه نور بر خط مستقيم حركت مي كند، ويژگي مهمي است كه مي تواند به طراحي كمك زيادي بكند.
و اما جنبه روانشناختي؛ نور را از نظر تاثير آن بر روي جسم و روح انسان و اثراتي كه يك نور مي توان داشته باشد مورد تحقيق قرار مي گيرد.
استفاده از تكنولوژي جديد باعث رشد روز افزون كالاها و محصولات نور پردازي شده است.
استفاده از انواع لامپ ها، پرژكتورها، فناوري جديد وديو پروژكتورها، LED , LCD ها باعث شد در تبليغات محيطي تحول بسيار زيادي پيش بيايد ، يك طراح گرافيك بايد خصوصيات آنها را بشناسد و از آنها در جايگاه ويژه كار خود استفاده نمايد.

اهداف تحقيق
هدف از ارائه اين تحقيق :
- آشنايي با ويژگي هاي نور.
- تاثيرات روانشناختي نور بر روي انسان.
- منابع نور طبيعي و مصنوعي.
- طراحي صحيح نور پردازي در مكان هاي خاص.
- آشنايي با وسايل و تجهيزات نور پردازي.
- كاربرد آنها در تبليغات محيطي.
- استفاده درست و مناسب از وسايل و تجهيزات نور پردازي در جايگاه مناسب.


اهميت و ضرورت موضوع
شناخت خصوصيا ت فيزيكي و روانشناختي نور و همچنين استفاده از تجهيزات آن در عصر حاضر از اهيمت و ضرورت خاصي برخوردار است، زيرا شناخت هر يك از اين خصوصيات و استفاده صحيح و به جا باعث مي شود در ارزش و كيفيت كار ما اثر گذار باشد، اين مسئله باعث مي شود كه طراح در اجراي طراحهاي خود با در نظر گيري همه جوانب به كار خود بپردازد.


تعريف اصطلاحات و واژه ها
Dpi:تعداد نقاط جوهر بر هر اينچ
Matrixيا ماتريس، يك شبكه ساده براي تامين شارژ پيكسل هاي موجود روي نمايشگر
LCD:liquid crystal display
LED: light emitting diodes
DLP:digital light proeessing


نتيجه گيري
دانستيم كه نور منبع اصلي حجم است، به طوري كه مي توان سطوح يك بعدي را به وسيله نور سه بعدي كرد و تاثير آن را بر روي سطوح مختلف بررسي كرديم.
نور به عنوان يكي از مهم ترين عناصر ميتواند بر روي جسم و فكر انسان تاثير گذار باشد.
زيبايي يك اثر از تركيب عناصر مختلف شكل گرفته است،كه نور مي تواند عامل مهمي در زيبايي يك اثر باشد.
نور باعث شناخت و رويت اجسام در طبيعت مي گردد. نوري كه مدل در يافت مي كند به ما مي گويد كه از شكل هاي تخت درست شده است، يا منحني ، كروي.
نور تمام ويژگي هاي فيزيكي را براي ما آشكار مي سازد، و بسته به اينكه نور تابيده شده به مدل تند ،قوي درخشان ،نرم،يا سر دست ميتواند شادي ،غم ،نارامي ،و ارامش و ساير حالات را بيان كند
امروزه از منابع نور مصنوعي براي نور پردازي استفاده ميشود و از انواع لامپها براي اين امر استفاده ميشود .
در عصر حاضر علاوه بر استفاده از تجهيزات ساده نور پردازي استفاده از سيستم هاي LED،LCD،DLP، براي نور پردازي استفاده ميشود اين دستگاه ها علاوه بر نور پردازي
ميتوانند به طور همزمان به كامپيوتر ارتباط يافته و با برنامه حساب شده عمل نمايند .
در تبليغات اين سيسنم ها جايگاه خاصي يافته اند به طوري جدا كردن آنها از تبليغات محيطي غير قابل تصور است.
امروزه بايد طراحان ما اطلاعات در مورد اين وسايل و تجهيزات داشته باشند ولي متاسفانه پژوهش هاي زيادي در اين زمينه به عمل نيامده است در صورتي كه نور در گرافيك مي تواند عامل مهمي در اين زمينه باشد.
گرافيكهاي پويا مي تواند تأثير زيادي بر روي مخاطب و بيننده داشته باشد، سيستمهاي Dlp قابل اتصال به سيستمهاي صوتي نيز مي باشد. و مي تواند صوت به كمك عامل بصري بيايد. باشد كه اين تحقيق در اين زمينه اثر گذار باشد.
نور در گرافیک


نور


گرافیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد شناسایی انواع نور در گرافیک کامپیوتری و سه بعدی

مقاله در مورد انواع نور در گرافیک انواع نور در گرافیکنورهای جهت دار یا هدایت شونده "Directional Lights" : یک نور جهت دار "directional light" بطور خاص برای شبیه سازی نور مستقیم خورشید مفید است.

نور در گرافیک : پایان نامه در مورد نور در گرافیک (نور و ...

هدف از ارائه تحقیق نور در گرافیک :- آشنایی با ویژگی های نور.- تاثیرات روانشناختی نور بر روی انسان.- منابع نور طبیعی و مصنوعی.- طراحی صحیح نور پردازی ...

پروژه بررسی نور در گرافیک

دانلود پروژه بررسی نور در گرافیک,,پروژه بررسی نور در گرافیک,دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

معرفی رشته گرافیک،دروس،توانایی ها،بازار کار،حقوق ودرآمد

معرفی رشته گرافیک،بازار کار در ایران،دروس این دوره ،شرایط ورود به رشته گرافیک،توانایی های لازم ،مهارت ها،وسایل مورد نیاز رشته گرافیک،آینده تحصیلی رشته گرافیک،تخصص های طراحی گرافیک،حقوق و درآمد

آموزش گرافیک | دوره آموزش طراحی گرافیک حرفه‌ای | همیارآکادمی

من دوره گرافیک را خریداری نمودم استاد در طول دوره عنوان می نماید من در کانال اطلاعات تکمیلی را ارائه می کنم . ثانیا فایل بریف و بوم کسب و کار را در کانال در اختیار کلاس قرار داده بود که ما محروم هستیم

نور در گرافیک - tabanafrooz1.rozblog.com

- فهرست مطالب - تقدیم الف

بررسی نور آرایی در گرافیک محیطی شهری عنوان پروژه عملی ...

در این مقاله سعی شده است تاثیر عکاسی تبلیغاتی در گرافیک محیطی مناطق شهری بررسی شود. در این راستا به آسیب شناسی عکس های ناموزون نیز پرداخته شده است. لازم به ذکر است یک عکاس تبلیغاتی به مبحث رنگ، فرم ، ترکیب بندی نور و تضاد...

دانلود فوتیج نوری رایگان . موشن گرافیک (پرتوهای نور پنجره ...

برای اعمال افکت ذرات نور متحرک بر روی پنجره ها که حس ورود نور را به فضاهای داخلی (معمولا پر از گرد و غبار) ایجاد کنند، میتونید از این پکیج ویدیوی موشن گرافیک زمینه متحرک ، استفاده کنید که برای استفاده در زمینه پروژه های ...

پروژه بررسی نور در گرافیک

دانلود پروژه بررسی نور در گرافیک,,پروژه بررسی نور در گرافیک,دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

نور گرافیک | کانون تخصصی هدایای تبلیغاتی

بزرگترین کانون تبلیغاتی در خوزستان. مرکز تخصصی هدایای تبلیغاتی نور گرافیک با بیش از یک دهه سابقه در زمینه تبلیغات، فروش هدایا، تبلیغات فضای مجازی، طراحی و چاپ انواع بنر ، پوستر ، بروشور،کاتالوگ ، لوگو و …

بررسی نور آرایی در گرافیک محیطی شهری عنوان پروژه عملی ...

در این مقاله سعی شده است تاثیر عکاسی تبلیغاتی در گرافیک محیطی مناطق شهری بررسی شود. در این راستا به آسیب شناسی عکس های ناموزون نیز پرداخته شده است. لازم به ذکر است یک عکاس تبلیغاتی به مبحث رنگ، فرم ، ترکیب بندی نور و تضاد...

پروژه نور در گرافیک 90 صفحه word | دانلود تحقیق | بازارچه ...

در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است.امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که ...

پروژه نور در گرافیک 90 صفحه word | دانلود تحقیق | بازارچه ...

در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است.امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که ...

معرفی رشته گرافیک،دروس،توانایی ها،بازار کار،حقوق ودرآمد

معرفی رشته گرافیک،بازار کار در ایران،دروس این دوره ،شرایط ورود به رشته گرافیک،توانایی های لازم ،مهارت ها،وسایل مورد نیاز رشته گرافیک،آینده تحصیلی رشته گرافیک،تخصص های طراحی گرافیک،حقوق و درآمد

پروژه بررسی نور در گرافیک

دانلود پروژه بررسی نور در گرافیک,,پروژه بررسی نور در گرافیک,دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

یک جمله ای ها و مشخصات آنها

بررسی ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی و سوالات متدارول آن - در 60 صفحه-do

بررسی ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی و سوالات متدارول آن - در 60 صفحه-do

آموزش ساده نصب ریکاوری روی htc explorer

کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلتفاوت های شخصیتی زنان و مردان

The Routledge Handbook of Applied Linguistics Edited by James Simpson