دانلود رایگان


پاورپوینت معماری پایدار چیست؟ در 40 اسلاید-powerpoint - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت معماری پایدار چیست؟ در 40 اسلاید-powerpointدیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار
چالش معماری پایدار در ارتباط با یک راه حل جامع برای ملاحظات محیطی و در عین حال برای بدست آوردن سطح کیفیت زندگی و ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آسایشی می‌باشد. فلامکی از توسعه پایدار به صورت انگیزه‌ای بزرگ برای در سال‌های پایانی سده»: نو اندیشی‌های معماری یاد می‌کند بیستم، معماری اکوسیستمی، معماری ای که چگونگی‌های شکل و ارتباطاتی و شالوده‌ای چرخه‌های زندگی یا اکوسیستم‌ها را نقطه آغازین پژوهش و مکان و نقطه پایانی طراحی می‌گیرد، به میان می‌آید ... از یک سو، معماری با تمامی الزاماتی که برای برپا نگه داشته شدن دارد و پایدار ماندن دارد، به میان می‌آید و از سوی دیگر، تمامی دانش‌هایی که هر یک «... به صورتی خاص خود، با جهان طبیعت سر و کار دارند فلامکی، ۱۳۸۱. او هم چنین ادامه می‌دهد که برای بر شمردن شاخه‌های آمیختگی ای که این بینش معمارانه را شکل داده‌اند، به همراه و در توازی با جناح پیشرفته دانش سیبرنتیک و دانش‌های محیطی پایه، نمی‌توان به شاخه‌ای از فعالیت‌های علمی- تجربی ای که بیشتر مدنی- انسانی به ابعاد جهانی اند، توجهی نداشت. جایی که از محیط زیست و به ابعاد گوناگون و نسبتاً پرشمار توسعه پایدار، به معنای فراگیرش گفتگو م یشود. همان طور که گفته شد، توسعه پایدار قصد دارد که تغییر مهمی را در فهم رابطه انسان و طبیعت ایجاد کند ولی راه حل‌های ارائه شده در توسعه پایدار در زمینه محیط ساخته شده و معماری همچنان راه حل‌های ماشینی است و در اصلاح به دیدگاه و ایدئولوژی انسان نسبت به طبیعت منجر نشده و رابطه انسان و طبیعت به صورت کامل و صحیحی تعریف نمی‌شود. در ادامه جهت آگاهی از نظرات متفاوت به بعضی از دیدگاه‌ها در رابطه با معماری پایدار و راه حل‌ها اشاره شده است.
آنچه می‌توان انجام داد
نویسندگان زیادی هستند که به موضوع چالش انگیز پایداری تنها با یک وضعیت و طرز برخورد؛ یعنی «آنچه می‌توان انجام داد» نزدیک شده‌اند. برای مثال: پل حیات و براین ادوارد استدلال می‌کنند که «یک قسمت وسیعی از طراحی پایدار، آن چیزی است که ، از طریق ذخیره انرژی انجام می‌دهیم» در حالیکه می‌دانیم، طراحی «ایجاد فضاهایی است که سالم، بادوام، اقتصادی و حساس به نیازهای بومی می‌باشند». آنها همچنین به تعریف ساختار پایدار اشاره می‌کنند به عنوان «ایجاد و مدیریت ساختمان‌های سالم که براساس ضوابط محیطی و منابع کارا می‌باشند».
از دیدگاه ریچارد راجرز طراحی پایدار قصد دارد تا با نیازهای آینده رو به رو شود بدون آن که، منابع طبیعی باقی‌مانده برای نسل آینده را از بین ببرد. در مورد ساختمان‌ها، طراحی پایدار به کارایی منابع، انرژی حداقل، انعطاف‌پذیری و عمر طولانی، اشاره می‌کند .Rogers,2007 به نظر جونگ جین کیم در سطح نخست، سه اصل اساسی برای پایداری در معماری مطرح می‌شود: صرفه جویی در مصرف منابع که با کاهش مصرف، استفادهٔ مجدد و بازیافت منابع طبیعی به کار گرفته شده در ساختمان سر و کار دارد، طراحی براساس چرخه حیات، که روشی را برای تحلیل فرایند ساختن بنا و تاثیرات آن بر محیط زیست مطرح می‌کند و دست آخر طراحی انسانی، که بر تعامل بین انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد. او همچنین روش‌ها و نکات لازم جهت نیل به این سه اصل را، توضیح می‌دهد 1998,Kim.
گستره بی پایان روش‌ها
برخی معماران نگرش دیگری به معماری پایدار را مطرح می‌کنند: «برخلاف اظهار عقیده بسیاری از متخصصان دربارهاینکه چه چیزی روش معقول محیطی برای معماری می‌باشد و چه چیزی نیست، هیچ چیز قطعی و مسلمی وجود ندارد.» مانند تمام آیین‌های جدید، محدوده بی پایانی از اختلافات تعلیمی وجود دارد روش‌های مختلف بسیاری موجود است، در این راستا از طیف معتقدان به دیوارهای گلی تا علاقه‌مندان به مکانیسم‌های با فناوری پیشرفته را می‌توان اشاره نمود Sudjic,1995:25.
پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی-اجتماعی
گاهی پایداری هر سه سامانه اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و محیطی، خط بنیان سه‌گانه نامیده می‌شود که توسط آن دوام و موفقیت توسعه و طراحی، ارزیابی می‌گردد[۱۳]
به صورت تحت‌الفظی، معماری پایدار بر روی پایداری معماری، به عنوان یک رشته علمی و هم به عنوان محصول یک رشته علمی، توجه می‌کند. در مواردی که تاکید آن روی محورهایی چون آینده باشد، بر بهترین روش طراحی و برنامه ریزی قلمرو عمومی متمرکز شده است، در این راستامواردی چون: استدلال‌های کلیدی، مفاهیم شهرسازی-معماری و پایداری جالب و در خور توجه هستند که شدیداً به هم گره خورده‌اند. روش‌های اکولوژیکی و پایداری فرهنگی نمی‌توانند جداگانه و مجزا متعهد شوند. مسئولیت ضمانت محیطی، به معنی حساسیت فرهنگی، پایداری فرهنگی می‌باشد که می‌بایست شامل آگاهی‌های اکولوژیکی باشد. برای شهرهای بدون ترکیب سازگار این دو، هیچ آینده ماندنی و قابل دوامی نخواهد بود.[۱۴]
اخیراً، بسیاری از روش‌های فناوری محیطی، قبل از اینکه با موفقیت کامل شوند، با شکست مواجه می‌شوند؛ به دلیل ناتوانی طراحانشان که نتوانسته‌اند، پیوستگی و محتوای فرهنگی- اجتماعی معماری را تشخیص دهند، یا اینکه نیازها و انتظارات کسانی را که قصد دارند از آن استفاده کنند درک نمایند. در واقع، در اینجا، صحبت درباره فراموشی می‌باشد که چگونه فرهنگ و ارزش‌های محلی را باید حفظ کرد و فراموش ننمود. این موضوع حقیقتاً روی موفقیت یا شکست یک پروژه تأثیر می‌گذارد. فرایند جهانی پیشرفت فناوری در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات، منجر به افزایش میزان مصرف، شهرسازی مداوم و رشد بین‌المللی سرمایه‌ها شده و تجارت در سراسر جهان، موجب گردیده فرهنگ با الگوهای جدید نژادی و رابطه‌های فرهنگی به امر غیر منتظره فرهنگ‌های ترکیبی، تبدیل شود. در همان زمان، رشد سریع فناوری، در افزایش مشکلات محیطی در مقیاس جهانی تاثیر می‌گذارد، که نتیجه آن را در بلایای اکولوژیکی که نمونه آن از بین رفتن سریع منابع و گونه‌های طبیعی و مصرف بالا و افزایش مقادیر اتلاف انرژی می‌باشد، می‌توان دید. بدین ترتیب اینگونه درک می‌شود که محیط مصنوع به عنوان یک شاخه فرهنگی برجسته و مصرف کننده اصلی انرژی و منابع به طور جدی در هر دو فرایند دلالت می‌کند. دانش همیشه به ناچار بومی است؛ غیرقابل تقسیم از اسباب و محفظه اش ممکن است کسی این واقعیت را مخفی کند یا محو نماید ولی نمی‌تواند آن را از بین ببرد.[۱۵]
ثابت شده که اطلاعات و دانش درباره ایده‌ها و مهارت‌های جدید و بسیاری از فناوری‌های نو را، به سختی می‌توان به دیگر فرهنگ‌ها و کشورها انتقال داد. حتی بعد از اینکه به یک زمینه فرهنگی جدید معرفی شده‌اند، یا به صورت جزئی اجرا شده‌اند یا سازگار نبوده‌اند و جایگزین شده‌اند و یا حتی نادیده گرفته شده‌اند. به نظر می‌رسد که کلید این مشکل در ناتوانی کسانی باشد که در طراحی و ترویج فناوری‌های جدید، انتظارات و آرزوها و نیازهای فرهنگی محلی را به شمار نیاورده‌اند. قبل از اینکه ادعا شود این فناوری‌ها به عنوان یک واقعیت، قابل اجرا و با ارزش هستند، می‌بایست دریافت که آنها به صورت پیچیده‌ای به فرهنگ پیوند خورده‌اند و فناوری‌هایی که برای یک گروه مردم پذیرفته شده است، لزوماً توسط بقیه پذیرفته نخواهد شد.[۱۶]
بنابراین درک زمینه و محتوای فرهنگ محلی به منظور اجرا و انتقال موفقیت آمیز فناوری‌ها و دانش بشر ضروری می‌باشد. فناوری‌ها و تمرین‌های جدید، برای اینکه پذیرفته شوند و کار کنند، نیاز دارند که با انتظارات و نیازها، دانش مردم و فرهنگی که احتمالاً آن را به کار می‌گیرند، در یک خط باشند. البته این موضوع غیرقابل انکار است که فرهنگ مصرف مردم و نگاه آنها نسبت به طبیعت، به تدریج تغییر کرده و اصلاح رویکرد آنها نیز امری حیاتی است؛ چرا که فناوری‌های جدید می‌بایست با فرهنگ صحیح تؤام با آن ترویج گردند و به نظر می‌رسد که علاوه بر فرهنگ بومی، اصلاح آن نیز می‌بایست مد نظر قرار گیرد.
نظریات معماران در مورد معماری پایدار
کن یانگ
طراحی پایدار را می‌توان طراحی اکولوژیک تعریف کرد در واقع طراحی پایدار را می‌توان نوعی از طراحی قلمداد کرد که در طول حیات چرخه خویش با سیستم‌های اکولوژیکی کره زمین هماهنگی کامل دارند
نورمن فاستر
طراحی پایدار یعنی حداکثر کارایی با حداقل ابزار در اکولوژی دقیقاً مصداق همان ضرب المثل که می‌گویند((کمتر، بیشتر است)) طراحی پایدار یعنی استفادهٔ ایده‌آل از ابزار معماری جهت صرفه جویی در انرژی به جای استفاده از سیستم‌های مکانیکی زائد که جهان را به سوی گرمتر شدن هدایت می‌نمایند.
یان کاپلیکی
اصلی ترین نکته در طراحی پایدار انتخاب مصالح و نوع عملکرد یک ساختمان در حال ساخت است ساختمانها باید تا ۸۰ درصد و یا بیشتر در تامین انرژی مورد نیازشان خودکفا باشند.
ریچارد راجرز
طراحی پایدار نوعی طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسل‌های آینده پاسخ دهد نکات کلیدی در این طراحی انرژی مصرفی کم انعطاف‌پذیری بالا و راندمان بالادر استفاده از منابع می‌باشد.
توماس هرتزوگ
پایداری می‌تواند به عنوان یکی از کلیدی ترین جنبه‌ها در حرفهٔ ما در نظر گرفته شود چون۵۰درصد از انرژی در اروپا در بخش ساختمان مصرف می‌شود. در این مقوله وظیفه [[[معماری]] بسیار مهم می‌باشد.
نمونه معماری پایدار
برج هرست(Hearst tower)
این ساختمان درنیویورک قراردارد که توسط نورمن فاستر، معمار بسیارمعروف، طراحی شده و نمونه‌ای بارز از یک بنای پایداراست.
معمار با انتخاب طرحی منحصربه‌فرد برای این بنا، موجب کاهش ۲۰ درصدی فولاد مصرفی در ساخت آن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به سنسورهای حساس به نور خورشید برای تنظیم روشنایی لازم درفضاهای داخلی است.
این ساختمان به دلیل اینکه دربیشتراوقات سال از هوای خارج از ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می‌کند، ۲۲ درصد دی‌اکسیدکربن کمتر وارد هوا می‌کند.[۱۷]
ساختمان خورشیدی گردان و متحرک
این ساختمان توسط گروه معماری Orlando de Urrutia طراحی شده که ایده آن از قطره آب بوده که قابلیت جابه جایی و چرخش هوا به داخل آب را دارد سطح زیرین این ساختمان که کاملاً بر روی آب طراحی شده به صورت مدور در درون آب می‌چرخد. در بدنه‌های این ساختمان تعداد زیادی سیستم‌های فتوولتائیک قرار دارد که در کوتاه ترین زمان بیشترین سلولهای خورشیدی را جذب می‌کند. سیستم تهویه داخل ساختمان به صورت خودکار و با جابه جایی آب و هوا در زیر بدنه ساختمان قرار گرفته که عمل پاکسازی هوا را انجام می‌دهد و جلوگیری می‌نماید از پخش شدن گازهای گلخانه‌ای. این ساختمان آبی از بخشهای مانند اتاق کنفرانس، رستوران، سالن تئاتر تشکیل شده است که به عنوان یکی از جاذبه‌های توریستی محسوب می‌شود
برج‌های مسکونی پوتارجایا مالزی
این برج در کوالالامپور مالزی واقع شده است ایده اصلی این برج از ساختمانهای سنتی کشور مالزی می‌باشد فرم این برج به صورت قایق‌های بادبانی که به صورت قوس دار می‌باشد نمایان شده است. مساحت کل پروژه ۲۷۸۰۰۰ متر مربع می‌باشد که پوسته این ساختمان به صورت هوشمندانه‌ای عمل می‌نماید به همین دلیل باعث صرفه جویی ۵۰ درصدی در مصرف انرژی می‌گردد برای تهویه در ساختمان از خنک‌کننده‌های طبیعی استفاده می‌شود که جهت قرار گیری برج‌ها با توجه به جهت باد طراحی شده است در این برج از انرژی خورشید و باد و آب به روشهای گوناگونی استفاده شده است.[۱۸]
مجتمع تجاری اداری Agung Sedayu جاکارتا
این برج توسط گروه معماری Kuiper Comp agnons طراحی شده است که در آینده نزدیک عملیات احداثی آن آغاز می‌گردد. در این مجتمع با توجه به الگوهای شهر جاکارتا از مصالح بومی در منطقه اقلیم شهر جاکارتا و نوع بافت شهر استفاده شده است. ایده اصلی طراحی از توپوگرافی یک دره باریک بوده که در نهایت دو ساختمان با پیج و تابی موزون و چرخشی گام به گام به سمت داخل و هسته مرکزی قرار گرفته است که دارای ۶ طبقه پارکینگ که ۳ طبقه از آن در زیر زمین قرار گرفته که در طبقه ۴ مجتمع یک باغ سرتاسری موجود می‌باشد و از طبقه ۴ تا ۱۶ دو ساختمان از یکدیگر جدا شده‌اند و چرخشی زیبا را به نمایش گذاشته‌اند از مهمترین اصول طراحی پایدار در این مجتمع استفاده از تهویه طبیعی به دلیل کاهش استفاده از خنک‌کننده‌ها مکانیکی می‌باشد که از نور خورشید در نما جهت بهرگیری از باد طراحی گشته است. تمامی آب باران در این مجتمع تصفیه می‌شود، پانل‌های خورشیدی در سقف مجتمع انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌نماید. سیستم سازه‌ای این مجتمع در مقابل زلزله و سونامی مقام و محکم می‌باشد.[۱۹][۲۰][۲۱]
ساختمان اصلی مؤسسه فنی پژوهشی ابایاشی
این ساختمان محل کار مرکزی شرکت ابایاشی است که در زمینه‌های اختراع، ابتکار و توسعه فناوری فعالیت دارد. هدف از ایجاد این شرکت ایجاد فناوری‌های جدید از طریق پژوهش‌های یکپارچه است؛ که در نهایت در اختیار مشتریان و جامعه قرار می‌گیرد. این ساختمان با استفاده از ۳ سیستم پیشرفته توانسته تولید گازهای گلخانه ایی و را کاهش دهد. ۱. سیستم تأسیسات فعال با اثربخشی بالا ۲. سیستم مدیریتی برای کاربرد انرژی کارآمد و مؤثر ۳. استفاده از تدابیری برای تولید انرژی در محل خود ساختمان بعلاوه این ساختمان از طرف مؤسسه CASBEE (سیستم مدیریت ساختمان‌های پاییزی و سبز در ژاپن) رتبه S و امتیاز ۶/۷ را کسب کرده است.
مجموعه انرژی صفر بدینگتون
مجموعه انرژی صفر بدینگتون (مجموعه انرژی صفر بدینگتون) اولین و وسیعترین اکو مجموعه خنثی انگلستان می‌باشد و یک شهر مسکونی با چهل دقیقه فاصله در جنوب شرق لندن واقع شده است. این مجموعه شامل ۸۲ خانه مسکونی، ۱۶۰۰ مترمربع مکان کار، یک سالن چندمنظوره، یک فروشگاه در سایت، کافه تریا و مرکز بهداشت و سلامت و تسهیلات مراقبت از کودکان می‌باشد.
این پروژه در سال ۱۹۹۸ شروع شد و در سال ۲۰۰۱ کامل گشت و ساکنان از سال ۲۰۰۲ در این مجموعه زندگی می‌کنند. کانسپت طراحی این مجموعه از تمایل به خلق یک ((مجموعه انرژی فسیلی صفر)) بوجود امد، نوعی که میزان انرژی را که مصرف می‌کند از منابع تجدیدپذیر بدست می‌آورد، بنابراین هیچ کربن خالصی را به اتمسفر صادر نمی‌کند.
شهر پایدار
فرم شهر از تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع بوده، تبلور فضایی و شکلی فعالیت‌های جوامع است. ماهیتی ترکیبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می‌یابد.. کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان‌ها، شبکه راه‌ها، فضاهای بازوتاسیسات شهری هستند. (www.plannig. Mashhad.ir)
نتیجه‌گیری
عواملی از قبیل کاهش منابع فسیلی و خطراتی چون گرم شدن زمین، افزایش جمعیت، کاهش منابع آب آشامیدنی، کاهش منابع محیطی، آلودگی محیط زیست و... حال و آینده کره زمین را به مخاطره انداخته است. دراین راستا طراحی صحیح ساختمان‌ها و کالبد شهرها می‌تواند یکی از تاثیرگذارترین ارکان‌ها در ساخت جهانی مبرا از این تهدیدها در آینده باشد. با به کار بردن اصول معماری پایدار و توسعهٔ شهرهای پایدار می‌توانیم علاوه بر ایجاد یک فضای راحت و با آسایش برای زندگی از تهدیدهای پیش رو جلوگیری نماییم. ایجاد شهرهای پایدار نه تنها می‌تواند حصول به خطرات آینده را کم رنگ کند، بلکه توانایی بهبود امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع را دارد. در مقیاس شهری، طراحی پایدار بر سه محور اصلی زیر می‌باشد:

منابع محیطی (شامل ریز


معماری پایدار چیست


معماری


معماری اکوتک


معماری سبز


توسعه پایدار


معماری پایدار


ARCHITECT


پایدار


زیست معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معماری پایدار،معماری سبز - ppt90.ir

چند آرشتیک در پاسخ به سؤال «معماری سبز چیست؟» در تریبون آزاد معماری اینترنت اینگونه اظهار داشته اند: مهمتر و قبل از هر چیز یک ساختمان سبزباید: - احتیاجات ساکنین آن را برآورده می کند. - سلامتی، رضایت و خشنودی، بهره وری و ...

پاورپوینت انرژی خورشید در معماری پایدار

پاورپوینت انرژی خورشید در معماری پایدار فایل پاورپوینت بررسی استفاده از انرژی خورشید، راهبرد موثر معماری پایدار در ایران،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مصرف بی رویه سوختهای فسیلی به ویژه هیدروکربنهای مایع و ...

پاورپوینت پایداری شهری

دانلود فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با پایداری شهری (توسعه پایدار شهری)،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش. دسته بندی: فنی مهندسی » معماری. تعداد مشاهده: 787 مشاهده. فرمت فایل دانلودی:.zip

پاورپوینت معماری پایدار چیست؟ در 40 اسلاید-powerpoint

پاورپوینت معماری پایدار در 40 اسلاید میباشد.این پاورپوینت در زمینه معماری پایدار بسیار کامل و دارای افکت مناسب می باشد.

دانلود پاورپوینت معماری پایدار - فارس مقاله

پاورپوینت معماری پایدار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6345 کیلوبایت پاورپوینت-معماری پایدار چیست؟ – در 40 اسلاید-powerpoint دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار.

پاورپوینت معماری پایدار | معماری 98

با سلام خدمت تمامی کاربران گرامی وب سایت معماری98 , در این بخش از ارائه مقالات مورد نیاز معماران عزیز در زمینه رشته معماری به ارائه فایل پاورپوینت معماری پایدار به صورت کامل می پردازیم که همراه با این

دانلود پاورپوینت معماری پایدار - فارس مقاله

پاورپوینت معماری پایدار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6345 کیلوبایت پاورپوینت-معماری پایدار چیست؟ – در 40 اسلاید-powerpoint دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار.

دانلود پاورپوینت معماری پایدار - فارس مقاله

پاورپوینت معماری پایدار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6345 کیلوبایت پاورپوینت-معماری پایدار چیست؟ – در 40 اسلاید-powerpoint دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار.

معماری پایدار،معماری سبز - ppt90.ir

چند آرشتیک در پاسخ به سؤال «معماری سبز چیست؟» در تریبون آزاد معماری اینترنت اینگونه اظهار داشته اند: مهمتر و قبل از هر چیز یک ساختمان سبزباید: - احتیاجات ساکنین آن را برآورده می کند. - سلامتی، رضایت و خشنودی، بهره وری و ...

دانلود پاورپوینت معماری پایدار - فارس مقاله

پاورپوینت معماری پایدار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6345 کیلوبایت پاورپوینت-معماری پایدار چیست؟ – در 40 اسلاید-powerpoint دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار.

پاورپوینت بررسی اصول معماری پایدار | painmc-mehrafarin.ir

پاورپوینت بررسی اصول معماری پایدار پاورپوینت بررسی اصول معماری پایدار در 28 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب: اصول معماری پایدار چکیده مقدمه تعریف توسعه…

دانلود پاورپوینت معماری پایدار - فارس مقاله

پاورپوینت معماری پایدار دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6345 کیلوبایت پاورپوینت-معماری پایدار چیست؟ – در 40 اسلاید-powerpoint دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار.

50 نمونه معماری سبز و معماری پایدار ( 305 اسلاید ) - ppt90.ir

در این پاورپوینت 305 اسلایدی ، پس از بیان یک مقدمه در مورد معماری پایدار و معماری سبز ، پنجاه نمونه از این نوع معماری معرفی و بررسی میشود .برای دیدن لیست کامل مطالب داخل این پاورپوینت قسمت “اطلاعات بیشتر” را ملاحظه نمائید.

دانلود پاورپوینت معماری اکولوژیک و معماری پایدار - نوین آرچ

پاورپوینت معماری اکولوژیک و معماری پایدار پاورپوینتی با 27 اسلاید که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا شده است. از جمله موضوعاتی که در درس سر اندیشه معماری مورد بررسی قرار می گیرد معماری ...

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت,معماری,پایدار, صفحه اصلی; تالار گفتمان; ثبت نام; ورود; آرشیو

دانلود پاورپوینت آموزش دیابت 27 اسلاید PowerPoint Diabetes

دانلود پاورپوینت آموزش دیابت 27 اسلاید PowerPoint Diabetes Education بیماری دیابت یا مرض قند چیست ؟ اگر به هر دلیل میزان قندخون (گلوکز) بصورت مزمن بالا باشد دیابت یا مرض قند بروز کرده است. اگر قند خون ناشتای فردی در دونوبت مجزا مساوی ی�

جزوه-معماری پایدار چیست؟ | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود معماری پایدار چیست؟ پایدار، توسعه پایدار، معماری پایدار چیست، معماری اکوتک، معماری پایدار، معماری، زیست معماری، architect، معماری سبز word 44 قابل ویرایش link

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت,معماری,پایدار, صفحه اصلی; تالار گفتمان; ثبت نام; ورود; آرشیو

پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر ...

پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران - 40 اسلاید

پاورپوینت معماری پایدار | معماری 98

25.11.2016 · با سلام خدمت تمامی کاربران گرامی وب سایت معماری98 , در این بخش از ارائه مقالات مورد نیاز معماران عزیز در زمینه رشته معماری به ارائه فایل پاورپوینت معماری پایدار به صورت کامل می پردازیم که همراه با این

معماری پایدار | مرجع دانلود پاورپوینت

معماری پایدار. اسلاید 1: رشته: مهندسی معماری مقطع: کارشناسی تنظیم کنندگان: سیروس خلیلی و علی رضا نوروزی 1موضوع: مهندسی خلاقیت بیونیک و معماری پایدار اسلاید 2: چکیده : در راستای امر اجتناب ناپدیر پرداختن به حفظ زمین و حمایت ...

خلاصه مختصر و مفید گرامر زبان فرانسه در 6 صفحه

کتاب IELTS Band 9 Vocab Secrets

تست درس بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر

اقدام پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی

جزوه درسی آزمایشگاه مقاومت و مصالح

پرزنت محصولات بیز

رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري با مكان كنترل در دانش آموزان

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رودسر (واقع در استان گیلان)

پاورپوینت سنگ شناسى دگرگونى و دگرگوني اصابتي و هيدروترمال و ديناميكي

پاورپوینت بررسی روند شكل‌گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي