دانلود رایگان


کتاب- آنچه درباره سیم و کابل باید بدانید- در قالب docx-در155 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کتاب- آنچه درباره سیم و کابل باید بدانید- در قالب docx-در155 ص
مراحل مختلف توليد به شرح ذيل می باشد:
1- نازک کاری
اين عمليات توسط يک دستگاه نازک کن راد و دستگاه نازک کن فاين در دو مرحله انجام می شود.
در مرحله اول مفتول مس mm 8 توسط دستگاه راد به مفتول مس mm10/1 تبديل شده و اين مفتول ها بعنوان ورودی مرحله دوم نازك كاري توسط دستگاه فاين به مفتولهای مناسب با سفارش مشتری، تبديل می شود.
2- مرحله آنيل کاری
كليه مفتولهای نازک شده در دستگاه فاين در محلی مشخص در کناره کوره آنيل کاری، با توجه به تابلو مربوطه جمع آوری گرديده و پس از رسيدن به حداقل تعداد مورد نياز جهت آنيل کاری (54 قرقره) آماده قرارگيری در کوره و آنيل شدن می گردد.
3- مرحله بانچ (تاباندن رشته های مس)
اين عمليات توسط دستگاه بانچر انجام می شود. مواد اوليه اين مرحله مفتولهای آنيل شده روی قرقره می باشد ودر صورتيکه تعداد قرقره ها وقطر آنها مطابق سفارش مشتری واستاندارد مربوطه باشد،-
4- مرحله عايق کاری (توليد زيره کابلی- سيم)
در اين مرحله، رشته های پانچ شده بعنوان مواد اوليه اصلی و گرانول عايق بعنوان ديگر ماده اصلی جهت توليد سيم يا زيره کابلی بکارمي رود.فرآورده توليد شده توسط دستگاه اکسترودر، اگر محصول نهايي سيم باشد جهت بسته بندی به واحد مربوطه ارسال می گردند و چنانچه زيره کابلی باشند روی قرقره های مخصوص جمع شده تا در مرحله تاب زيره (استرندر) بکار رود.
5- مرحل روكش زني (اكسترودركابل)
دستگاههاي اكسترودرخط جهت عمليات روكش زني استفاده مي گردد. مواد اوليه اصلي اين مرحله زيره هاي استرندر شده گرانول روكش وپودرتالك مي باشد.نحوه راه اندازي وتوليد كابل به شرح ذيل مي باشد .
6 - مرحله بسته بندي
اين مرحله ازتوليد كه آخرين مرحله مي باشد محصول نهايي درمتراژ وشكل ونوعي كه مشتري درخواست كرده است بسته بندي مي شود. سيم وكابل توليدشده به دوصورت قرقره اي وكلافي قابل تحويل به مشتري هستند.
دربسته بندي كلافي نيز برحسب خواست مشتري نوع نایلکس انجام مي شود ولي درنوع اتوماتيك كلافهاي سيم وكابل بصورت اتوماتيك توسط دستگاه بسته بندي،وکیوم مي شود .
فرايند كلي توليد كابل در ايران :
نظر به اينکه فرآيند توليد کابل داراي چرخه بسيار پيچيده و طولاني است و در فصل اول به اجمال توضيح داده شد در اين فصل چرخه توليد سيم و کابل را بطور خلاصه تعريف مي نماييم .
ابتداء مفتول 8 ميليمتري مس كه در قرقره هاي بزرگ پيچيده شده به وسيله ليفتراك روي سكوي مخصوص قرار ميگيرد و در مرحله اول وارد دستگاه كشش راد مي شود اساس كار دستگاه كشش راد نورد مي باشد مفتول 8 ميليمتري پس از عبور از بين قرقره هاي مضاعف كه 38/1 ميليمتر رسيده در قرقره اصطلاحا قالب ناميده مي شود نازك شده و در نهايت به قطر هاي بزرگ پيچيده مي شود . به دليل اينكه هنگام نور، گرما و حرارت زيادي توليد مي شود تمام دستگاههاي كشش توسط مايع آب و صابون سرد و روغنكاري مي گردد .
اين مايع بصورت يك چرخه به تمامي دستگاههاي در حال كار تزريق شده و توسط لوله هاي ارتباطي به مخزن اصلي برگردانده مي شود و اين چرخه مرتبا در حال تكرار مي باشد .
سيم هاي 38/1 ميليمتري به روي دستگاههاي كشش ثانويه يا فاين انتقال يافته و در آنجا به / قرقره هاي سيم 185/0 ، 234/0 ، 285/0 ، 375/0 تبديل مي شود دليل تبديل به قطر هاي مختلف ساخت و توليد انواع قطرهاي سيمهاي افشان موجود در بازار مي باشد .
بعد از اين مرحله قرقره هاي سيم داخل مخزن فلزي كوره چيده شده توسط جرثقيل برقي به داخل كوره آنيل هدايت مي گردد . عمليات حرارتي باعث مي گردد تا سيم حالت خشكي خود را از دست بدهد و نرم شود تا هنگام تاب خوردن و پيچيدن شدن در دستگاه بانچر شكسته نشود .
قرقره ها پس از عمليات حرارتي روي سكوئي كه پي اف نايمده مي شود چيده شده و به سوي
دستگاه بانچر هدايت مي شود . دستگاه بانچر وظيفه تاباندن رشته هاي نازك سيم را به عهده دارد
داخل دستگاه بانچر قرقره اي نصب شده تا سيمهاي پيچيده شده آن پيچيده شود .
مرحله بعدي پوشاندن سيم توسط عايق پلاستيكي مي باشد كه توسط دستگاه اكسترودر انجام مي
پذيرد . مواد پلي اتيلني و رنگ توسط اكسترودر ، بصورت مذاب در آمده و روي سيمهاي افشان بصورت غلافي قرار مي گيرند و پس از آن داخل آب عبور كرده تا سرد شوند . سيمها پس از روكش شدن وارد دستگاه چاپ شده و مشخصات سيم و كارخانه توليد كننده روي آن چاپ مي گردد . جهت توليد سيمهاي مختلف بايستي تعداد رشته ها و ساير مشخصات آن دقيقا تعيين گردد .
سيم ها پس از توليد به دستگاه كلاف كن هدايت مي شوند اين دستگاه وظيفه دسته بندي سيمها را در كلافهاي 100 متري به عهده دارد در تمامي مراحل توليد سكوهايي وجود دارد كه مانع از گره خوردن سيم مي شود اين سكوها اصطلاحا پي اف ناميده مي شود .
از مهمترين مراحل توليد سيم مرحله كنترل كيفيت و آزمايشگاه مي باشد كه بايستي در هر كارخانه وجود داشته باشد در اين مرحله مقاومت الكتريكي سيم هادي بودن و روكش آن ، مقاومت در مقابل كشش و سرما و آزمايش شده و پس از تائيد روانه بازار گردد .
برچسب ها :
مراحل تولید سیم و کابل
دسته: مقالات
2106
| بازدید: 2227
پرینت
ایمیل
مراحل تولید سیم و کابل:
نازک کردن
مرحله آنیل کردن
مرحله بانچ
مرحله عایق کردن
مرحله روکش زنی
مرحله بسته بندی
نحوه انجام روشهای اجرایی:
فرآيند توليد در شرکت سيما قدس با اخذ سفارش توليد از واحد برنامه ريزی آغاز می گردد. سفارش مشتری در صورتيکه تائيديه کيفی را اخذ کرده باشد با موجودی انبار مقايسه ميشود. در صورت کافی نبودن موجودی ،برنامه توليد تنظيم و در صورت نياز مواد اوليه تهيه و جهت توليد ارسال می گردد.
فرآيند توليد درشرکت سيماقدس،شامل 4 مرحله برای سيم و6 مرحله برای توليد کابل ميباشد،چنانچه مواد نيمه ساخت مراحل ميانی توليد موجودباشد،با تشخيص مدير توليد،فرآيند توليد از مراحل بعدی آغاز می گردد.
مراحل مختلف توليد به شرح ذيل می باشد:
1- نازک کاری
اين عمليات توسط يک دستگاه نازک کن راد و دستگاه نازک کن فاين در دو مرحله انجام می شود.
در مرحله اول مفتول مس mm 8 توسط دستگاه راد به مفتول مس mm10/1 تبديل شده و اين مفتول ها بعنوان ورودی مرحله دوم نازك كاري توسط دستگاه فاين به مفتولهای مناسب با سفارش مشتری، تبديل می شود.
2- مرحله آنيل کاری
كليه مفتولهای نازک شده در دستگاه فاين در محلی مشخص در کناره کوره آنيل کاری، با توجه به تابلو مربوطه جمع آوری گرديده و پس از رسيدن به حداقل تعداد مورد نياز جهت آنيل کاری (54 قرقره) آماده قرارگيری در کوره و آنيل شدن می گردد.
3- مرحله بانچ (تاباندن رشته های مس)
اين عمليات توسط دستگاه بانچر انجام می شود. مواد اوليه اين مرحله مفتولهای آنيل شده روی قرقره می باشد ودر صورتيکه تعداد قرقره ها وقطر آنها مطابق سفارش مشتری واستاندارد مربوطه باشد،-
4- مرحله عايق کاری (توليد زيره کابلی- سيم)
در اين مرحله، رشته های پانچ شده بعنوان مواد اوليه اصلی و گرانول عايق بعنوان ديگر ماده اصلی جهت توليد سيم يا زيره کابلی بکارمي رود.فرآورده توليد شده توسط دستگاه اکسترودر، اگر محصول نهايي سيم باشد جهت بسته بندی به واحد مربوطه ارسال می گردند و چنانچه زيره کابلی باشند روی قرقره های مخصوص جمع شده تا در مرحله تاب زيره (استرندر) بکار رود.
6- مرحل روكش زني (اكسترودركابل)
دستگاههاي اكسترودرخط جهت عمليات روكش زني استفاده مي گردد. مواد اوليه اصلي اين مرحله زيره هاي استرندر شده گرانول روكش وپودرتالك مي باشد.نحوه راه اندازي وتوليد كابل به شرح ذيل مي باشد .
17 - مرحله بسته بندي
اين مرحله ازتوليد كه آخرين مرحله مي باشد محصول نهايي درمتراژ وشكل ونوعي كه مشتري درخواست كرده است بسته بندي مي شود. سيم وكابل توليدشده به دوصورت قرقره اي وكلافي قابل تحويل به مشتري هستند.
دربسته بندي كلافي نيز برحسب خواست مشتري نوع نایلکس انجام مي شود ولي درنوع اتوماتيك كلافهاي سيم وكابل بصورت اتوماتيك توسط دستگاه بسته بندي،وکیوم مي شود .
کابل چیست؟
مقدمه
امروزه در صنعت برق بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی ، بویژه در فشار ضعیف بوسیله کابلها انجام می‌گیرد. البته برای انتقال انرژی الکتریکی فشار متوسط و قوی نیز در برخی موراد از کابلهای مخصوص استفاده می‌شود. کاربرد کابلها در تاسیسات الکتریکی بسیار وسیع و دارای اهمت زیادی است. کارخانجات کابل سازی انواع بسیار زیادی از کابلها را برای مصارف عمومی و خصوصی تولید می‌کنند. همچنین صدها هزار نفر تخصص با مهارتهای مختلف در بخشهای گوناگون این صنعت مشغول بکار هستند. البته علاوه بر بخش تولید و فشار قوی نیاز به مهلت و رعایت اصول فنی دارد.
ساختمان کابلها
کابلها بر اساس نوع کاربردی که دارند بسیار متنوع هستند و به شکلهای گوناگون در بازار یافت می‌شود. ساختمان و اجزای تشکیل دهنده کابلهای مخابراتی کاملا با کابلهای مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و فشار ضعیف تفاوت دارند.اما بطور کلی کابلها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده‌اند. تفاوت کابلها ناشی از نوع کاربرد آنهاست. یعنی نوع کاربردشان موجب می‌شود که جنس ، شکل ، تعداد ، سطح مقطع هادیها و عایقها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوتها موجب تقسیم بندی کابلها می‌گردد.
هادیها
هادیها از سیم مسی تقریبا خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می‌شوند. سطح مقطع هادیها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد در اندازهای گوناگون و شکلهای متفاوت درست می‌شود.
دایره‌ای شکل تک رشته با علامت اختصاری (re) و چند رشته با علامت اختصاری (rm).
مثلثی (سه گوش) شکل تک رشته با علامت اختصاری (se) و چند رشته با علامت اختصاری (sm).
عایقها
عایق سیمها و غلافی که روی کابل قرار می‌گیرد، معمولا از جنس پلاستیک PVC (پلی وینیل کلراید) است البته عایقهای دیگری همچون کاغذ و برخی ترکیبات شیمیایی در بعضی کابلهای مخصوص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عایقها بر اساس شرایط کاری و محیطی و نوع مصرفی که دارند. از استحکام مکانیکی و مشخصه الکتریکی لازم برخوردار باشند. برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیمهای کابل از یکدیگر ، عایق سیمهای هادی را در رنگهای مختلف انتخاب می‌کنند.
غلاف کابلها
برای محافظت کابلها در برابر عوامل محیطی و ضربات مکانیکی آنها را بوسیله یک یا چند لایه (غلاف) از جنس (مس ، سرب ، فولاد) ، کاغذ پلاستیکی بویژه PVC می‌پوشانند. کابلها با توجه به لایه‌های خارجی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.
جریان مجاز قابل تحمل
جریان مجاز عبوری از سیمها و کابلها به گونه‌ای تعیین می‌شود که در هر نقطه از کابل ، حرارت تولید شده در هادیهای آن به خوبی به محیط اطراف منتقل می‌شود؛ بطوری که درجه حرارت عایق در سطح هادی سیمها و کابلهای PVC از 70 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. جریان عبوری داده شده برای کابلهای برق وقتی در داخل خاک قرار می‌گیرد، بر مبنای قرار گرفتن کابل بر روی بستری از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح آن آجر فرش شود.
به علاوه ، کابل در مسیر خود می‌تواند داخل تعداد محدودی لوله فولادی که هیچ یک از آنها بیش از 6 متر نباشد، عبور کند. جریان مجاز کابلهایی که در هوای آزاد قرار دارند. بر اساس ضریب بار 1 و در هوای با درجه حرارت 30 درجه سانتیگراد است. جریان مجاز کابل هنگامی که کاملا در داخل آب قرار گرفته باشد 15/1 برابر جریان در کابل قرار گرفته در خاک است. اما باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل در خاک یا هوای آزاد باشد. این قسمتها تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستند.
افت ولتاژ در کابل
در شبکه‌های پخش انرژی الکتریکی اندازه سطح کابل تنها بر اساس جریان مجاز عبوری از آن انتخاب نمی‌شود بلکه طول کابل که متناسب با افت ولتاژ است نیز عامل تعیین کننده‌ای به شمار می‌آید.سیم و کابل


سیم و کابل چیست


خرید سیم و کابل


فروش سیم و کابل


قیمت سیم و کابل


سیم


کابل


سیم و کابل


سیم افشان


کابل افشان


سیم و کابل برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بهترین گوشی های 2020 ؛ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز تا باتری ۶۰۰۰ ...

در این مقاله می‌خواهیم بهترین گوشی های 2020 را معرفی کنیم؛ از گوشی آیفون 12 اپل تا گلکسی نوت 20 سامسونگ، میت 40 هواوی، راگ فون 3 ایسوس و گوشی وان پلاس 8 پرو.

سیم و کابل

فشار برق برای سیم و کابل نباید از مقادیر زیر بیش‌تر شود. ۵۰N/mm۲ برای سیم و کابل نصب ثابت که به طور مداوم در حال عبور جریان برق است. ۱۵ N/mm۲ برای کابل‌های انعطاف پذیر تحت فشار ثابت و در حالت نصب ثابت که در مدار جریان مورد ...

برق, الکترونیک, مخابرات, پایان نامه, ساختار شرکت توزیع برق ...

دانلودپایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن. 19,500. کتاب- آنچه درباره سیم و کابل باید بدانید- در قالب docx-در155 ص. 5,000. ازمایشات ماشین های الکتریکی DC رشته برق صنعتی. 5,000

۳۵۰ جزوه و کتاب رایگان ویژه امتحانات پایان ترم دانشجویان ...

هرچند تاکنون دانشجویان جزوات امتحانی خود را از زیرِ زمین هم که شده است پیدا کرده‌اند، با این حال برخی هنوز یا جزوه مدنظر را نیافته‌اند و یا جزواتی که در اختیار دارند نتوانسته پاسخگوی نیاز آنها باشد.

سیم و کابل

فشار برق برای سیم و کابل نباید از مقادیر زیر بیش‌تر شود. ۵۰N/mm۲ برای سیم و کابل نصب ثابت که به طور مداوم در حال عبور جریان برق است. ۱۵ N/mm۲ برای کابل‌های انعطاف پذیر تحت فشار ثابت و در حالت نصب ثابت که در مدار جریان مورد ...

شبکه بی‌سیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر استاندارد ه در محدوده جغرافیایی متفاوت بود و بنابراین ساخت یک استاندارد مناسب تر نسبت به آینده با توجه به آنچه در آن است که یکی در تلاش برای به انجام رساندن با شبکه‌های بی‌سیم است . عملکرد شبکه‌های بی‌سیم ارضا ...

فیلم: کتاب- آنچه درباره سیم و کابل باید بدانید- / ویدیو ...

خنده دارترین کلیپ های محمد امین کریم پور_002 خنده دارترین کلیپ های محمد امین کریم پور_003 خنده ...

بهترین گوشی های 2020 ؛ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز تا باتری ۶۰۰۰ ...

در این مقاله می‌خواهیم بهترین گوشی های 2020 را معرفی کنیم؛ از گوشی آیفون 12 اپل تا گلکسی نوت 20 سامسونگ، میت 40 هواوی، راگ فون 3 ایسوس و گوشی وان پلاس 8 پرو.

بهترین گوشی های 2020 ؛ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز تا باتری ۶۰۰۰ ...

در این مقاله می‌خواهیم بهترین گوشی های 2020 را معرفی کنیم؛ از گوشی آیفون 12 اپل تا گلکسی نوت 20 سامسونگ، میت 40 هواوی، راگ فون 3 ایسوس و گوشی وان پلاس 8 پرو.

برق, الکترونیک, مخابرات, پایان نامه, ساختار شرکت توزیع برق ...

دانلودپایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن. 19,500. کتاب- آنچه درباره سیم و کابل باید بدانید- در قالب docx-در155 ص. 5,000. ازمایشات ماشین های الکتریکی DC رشته برق صنعتی. 5,000

انجمن راسخون - هر آنچه در مورد Google TV باید بدانید

انجمن راسخون ، هر آنچه در مورد Google TV باید بدانید

آنچه باید درمتره و برآورد بدانید | کارگشا

آنچه باید درمتره و برآورد بدانید . ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ (رای شما: 0) بروز شده در۱۳۹۸/۸/۲۲. متره و برآورد یکی از اساسی ترین ارکان ساخت و ساز می باشد. علوم متعدد مرتبط با علم متره و برآورد، اهمیت پرورش نیروی متخصص در این بخش را روشن م�

کولر گازی پرتابل و هر آنچه درباره آن باید بدانید

ما در این مقاله قصد داریم به بررسی کولر گازی پرتابل (قابل حمل)، ویژگی ها، مزایا و معایب آنها بپردازیم. سپس، بهترین برندهای کولر پرتابل موجود در بازار را معرفی کرده و در آخر آنها را با اسپلیت ها مقایسه خواهیم کرد. با ...

بهترین گوشی های 2020 ؛ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز تا باتری ۶۰۰۰ ...

در این مقاله می‌خواهیم بهترین گوشی های 2020 را معرفی کنیم؛ از گوشی آیفون 12 اپل تا گلکسی نوت 20 سامسونگ، میت 40 هواوی، راگ فون 3 ایسوس و گوشی وان پلاس 8 پرو.

طول | قالب وبلاگ

** نکته دیگری که باید در مورد کیس بدانید تمیزی آن است. تمیز کردن داخل کیس یکی از نکاتی است که هر از چند گاهی نیاز به انجام آن دارید. با استفاده از هواهای فشرده می توانید گرد و خاک داخل آن را خارج کنید. این گرد و خام در طولانی

آنچه باید بدانیم | آموزش

اگر نامه شما بسیارمهم است و باید هرچه سریعتر پاسخ آن را بدانید، بهتر است در قسمت موضوع ایمیل از واژه « فوری » استفاده کنید. این کار موجب میشود که گیرنده، ایمیل شما را پیش از دیگر ایمیل هایش بخواند. البته این کار را فقط ...

دانلود مقاله جوشکاری زیر آب

دانلود مقاله جوشکاری زیر آب. دانلود تحقیق و مقالات رشته عمران و معماری با عنوان دانلود مقاله جوشکاری زیر آب در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۳۳ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید ...

شبکه بی‌سیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تکنولوژی شبکه‌های بی‌سیم، با استفاده از انتقال داده‌ها توسط اموج رادیویی، در ساده‌ترین صورت، به تجهیزات سخت‌افزاری امکان می‌دهد تا بدون‌استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم و کابل، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

فرایند کشش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای اصلاح این حالت فشار در منافذ قالب را افزایش داده یا روغن کاری کمتری انجام می‌دهیم تا جریان عبور مواد کاهش یابد. اگر فشار در منافذ بیش از حد شود، قسمتی از ورق بیش از حد نازک و شکسته می‌شود؛ بنابراین در ورق کاری پیدا �

هیچ مواد اولیه و ماشین‌آلاتی نباید در گمرکات ما بماند ...

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هیچ مواد اولیه و ماشین‌آلاتی نباید در گمرکات ما بماند و واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه و ماشین‌آلات کند یا متوقف شوند.

ADSL | نحوه تنظیم ad1504 gnet

هر آنچه باید در مورد خرید کابل‌ شبکه بدانید . خرید مودم دست دوم . آشنایی با پهنای باند فرکانسی متفاوت برای استفاده بهتر از شبکه وای‌فای . ورود به عصر جدید با نسخه ۵g گلکسی a90 . اینترنت vdsl . ارز دیجیتالی چیست و چه کاربردهایی

آنچه باید درباره پماد آداپالن بدانید | 20 علم | مجله خبری ...

[ad_1] پماد آداپالن از سوی سازمان غذا و دارو در سال ۱۹۹۶ میلادی مورد تایید قرار گرفت. آداپالن سومین نسل از رتینوئیدها(ترکیبات شمیایی که از لحاظ شیمیایی مرتبط با ویتامین A می باشند) هستند و دارای فرمولاسیون ملایمی می باشند ...

هر آنچه که درباره دوربین های مدار بسته باید بدانید! – گروه ...

سیم و کابل; اعلام حریق ; خانه. دموی تخفیف دهی ... دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه ip و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد. همین ویژگی تحت شبکه بودن در دوربین های مداربسته ip ...

واقعيت ساده در مورد كنارآمدن با دوستان و دشمنان در محل كار

پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای

پاورپوینت کف سازی در ساختمان

بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS

پاورپوینت انواع روشهاي توسعه شبكه وابزار آن اسلايد

حل تمرین کتاب ریاضیات برای اقتصاد مایکل هوی – ویرایش دوم

پاورپوینت داستان زندگی ماری کوری

نرم افزار حسابداری خیاطی راحت

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

دانلود طرح توجیهی بسته بندی روغن نباتی به همراه فایل پاورپوینت