دانلود رایگان


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان کنترل هماهنگ ولت/وار در سیستم توزیع هوشمند با تولید پراکنده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان کنترل هماهنگ ولت/وار در سیستم توزیع هوشمند با تولید پراکنده
تعداد صفحات به فرمت ورد قابل ویرایش:110

چکیده

نفود تولید پراکنده(DG) در سطح بالا یکی از جذابت‌ترین ویژگی‌های شبکه هوشمند علاوه بر اتوماتیک بودن،مدرن بودن،قابل اعتماد بودن و موثر بودن آنها هست.با وجود این، نفوذ بالا همراه با مشکلاتی مانند کنترل توان راکتیو و ولتاژ و افزایش تلفات توان است که باید به این موارد پرداخته شود.برای حل این مسائل در اتصال DGها به سیستم‌های توزیع،در این پایان‌نامه یک نگاه دقیق به کنترل ولت/وار و نگرانی‌های که بوسیله تلفات توان بدلیل رفتار تصادفی DGها ایجاد می‌گردد,پرداخته می‌شود. تصحیح روش‌های کنترل معمولی با روش‌های هوشمند یک نیاز اصلی برای رفع اینگونه مشکلات است. بدلیل نفوذ بالا و رفتار غیر قابل پیش‌بینی DG‌ها،اگر کنترل ولتاژ تنها بوسیله ترانسفورماتور روی تپ چنجر بار(OLTC) و خازن‌های موازی سوئیچ شونده(SC) صورت بگیرد، کار خیلی سختی خواهد بود.توانایی تزریق توان راکتیو DG‌ها همراه با هماهنگی مناسب OLTC و SC علاوه بر مینیمم کردن تلفات توان می‌تواند در کنترل ولت/وار سهیم باشد.کنترل متمرکز یا توزیع شده تجهیزات کنترل ولت/وار که با روش کنترل مبتنی بر روش‌های اکتشافی ترکیب می‌شود می‌تواند یک راه‌حل امیدوارکننده برای این مسئله باشد.

روش کنترل توزیع شده بر اساس تکنولوژی ایجنت اتوماتیک نخستین راه‌حل برای مسئله کنترل ولت/وار ارائه شده در این پایان‌نامه است.این امر همچنین بعنوان سیستم مبتنی بر ایجنت‌های گوناگون شناخته شده است.هر تجهیز شامل OLTC،واحد DG،SC و بارها دارای ایجنت‌های هوشمند منحصر به خودشان هستند که قادر هستند عملکرد خود را از طریق اندازه‌گیرهای محلی و ارتباط با سایر ایجنت‌های کنترل بهینه کنند.با فرض موجود بودن ارتباط میانی و پروتکل‌های مناسب،هر ایجنت بدون دانش کل سیستم،می‌تواند در کنترل ولت/وار شرکت کند.با انجام این کار هر یک از ایجنت‌ها از نیازمندی‌های خود تخطی نمی‌کند در حالیکه اهداف کلی کنترل ولت/وار را برآورده می‌کند و کل تلفات سیستم را کاهش می‌دهد.طرح کنترلی ارائه شده برای کنترل ولت/وار بر روی سیستم توزیع 8 باسه آزمایش و در نرم افزار مطلب شبیه‌سازی می‌شود.از کنترل کننده‌ای منطق فازی برای هر ایجنت بر اساس قوانین از پیش تعریف شده،استفاده می‌شود.مشخص می‌شود که پروفیل ولتاژ بعد از هماهنگی تمام تجهیزات کنترل با DGها بهبود پیدا می‌کند.همچنین بعد از هماهنگی تعداد عملکرد تپ‌ها ،کاهش پیدا می‌کنند که این امر سبب افزایش طول عمر آن‌ها می‌شود.

در بخش دوم این پایان‌نامه،الگوریتم ژنتیک متمرکز بر اساس کنترل مکانیسم سیستم معرفی می‌شود.در این بخش با OLTC و SC بعنوان کنترل‌کننده و با DG بعنوان یک باس PQ رفتار می‌شود.برای رسیدن به ولتاژ بهینه و کنترل توان راکتیو،بخش دوم هماهنگی پیش‌فاز 24 ساعته در بین OLTC، SC و DG را نشان می‌دهد.این هماهنگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک رخ می‌دهد.تعداد سوئیچینگ های بهینه در طول دوره 24 ساعته برای SC‌ها و OLTC‌ها با هدف کنترل جریان(flow) توان راکتیو یا مینیمم کردن تلفات توان و بالاتر از همه برای نگهداشتن پروفیل ولتاژ در داخل محدوده مورد پذیرش،تعیین می‌شوند.عملی بودن تکنیک ارائه شده از طریق شبیه‌سازی سیستم 30 باسه در مطلب، آزمایش می‌شود.نتایج شبیه‌سازی نشان مید‌هد اگر OLTC و SC بر اساس داده‌های پیش‌بینی شده 24 ساعته DG‌ها،سوئیچ شوند، دیگر عملکرد DG تاثیر مهمی بر روی تغییرات ولتاژ و پروفیل تلفات ولتاژ در سیستم توزیع ندارد.تکنیک کنترل تطبیقی که زمان و تعداد سوئیچینگ‌ها را هر 6 ساعت در روز آپدیت می‌کند دارای پروفیل تلفات بهتری است،چرا که داده‌های پیش‌بینی شده نسبت به زمان خیلی دقیق‌تر می‌شوند.این روش ساده،سر راست و موثر است.

محتویات پایان نامه

اظهارنامه مولف
چکیده
سپاسگذاری
اظهارنامه
لیست جداول
علائم و اختصارات
فصل 1 مقدمه
1 مرور کلی
2 کنترل ولت/وار در سیستم توزیع با DGها
3 اهداف تحقیق
4 ساختار پایان نامه
فصل دوم مروری بر نوشتیجات
1 ژنراتور توزیع شده
2 تنظیمات و الزامات سیستم
3 اتصال ژنراتور توزیع شده به شبکه شعاعی
4 کنترل ولت/وار در شبکه های توزیع
4.1 OLTC
4.2 خازن های شنت
5 تاثیرات تولید پراکنده
5.1 تاثیر DG بر روی پروفیل ولتاژ
5.2 تاثیر DG بر روی تلفات
5.3 تاثیر DG بر روی تعداد فعالیت ها
6کارهای قبلی بر روی کنترل ولت/وار در شبکه توزیع با DGها
7 انگیزه های تحقیق
فصل3
1 سیستم مبتنی بر فازی
2 دلایل انتخاب فازی
3 کارهای قبلی در مورد کنترل ولت/وار با استفاده از فازی
4 سیستم ارائه شده مبتنی بر ایجنت های گوناگون فازی برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ(ولت/وار)
5 جزئیات فعالیت کنترل کننده
5.1 توابع عضویت 27
5.2 پایگاه داده
5.2 موتور استنتاج فازی
6 اعضای ایجنت های سیستم
6.1 ایجنت تپ چنجر بار(LTC)
6.2 ایجنت ژنراتور توزیع شده (DG)
6.3 ایجنت خازن شنت سوئیچ شونده(SC)
6.4 ایجنت های بار
6.5 ایجنت های واسطه
7 هماهنگی در مورد ایجنت ها
8 نتایج شبیه سازی
9 خلاصه نتایج

فصل 4 کنترل ولت/وار مبتنی بر ژنتیک برای پخش بهینه OLTC و SC در حضور DGها 36

1 تحقیقات در مورد کنترل ولت/وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
2 فرمولبندی مسئله برای روش ارائه شده
3 اجزاء و ویژگی های الگوریتم ژنتیک
4 روش بهینه شبیه سازی
4.1 بخش مقادیر مرزی برای متغییرهای تصمیم
4.2 تعیین حالت های شبکه برای هر ساعت
4.3 انتخاب تابع فیتنس
4.4 انتخاب تابع مربوط به قیود
4.5 تنظیمات گزینه ها برای GA
5 ساختار کنترل کننده
6 شبیه سازی و تایید
6.1 سیستم آزمایش:شبکه توزیع 30 باسه
6.2 مورد آزمایشی 1 :سیستم آزمایش بدون LTC،SC و DG 48
6.3 مورد آزمایشی 2 :سیستم آزمایش با خازن های شنت
6.4 مورد آزمایش 3:کنترل ولتاژ با OLTC،DG و خازن های شنت(روز پیش رو)
7 خلاصه نتایج

فصل 5 نتیجه گیری و کارهای آینده

1 نتیجه گیری
2 مشارکت
3 کارهای آینده

ضمیمه A اطلاعات سیستم توزیع 30 باسه

ضمیمه B کد متلب برای کنترل ولت/وار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای پخش بهینه OLTC و SC

بیوگرافیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد تولید پراکنده


تولید پراکنده


کنترل توان راکتیو


کنترل ولتاژ


کنترل هوشمند


سیستم توزیع هوشمند


کاهش تلفات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا :پایان نامه ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته برق قدرت و با عنوان طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا در 116 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادله ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مکانیک گرایش : تبدیل انرژی عنوان : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ا

طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا :پایان نامه ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته برق قدرت و با عنوان طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا در 116 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادله ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مکانیک گرایش : تبدیل انرژی عنوان : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ا

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی الکترونیک

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا ...

بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی - پژوهانه

پایان نامه دات اینفو،با بانک اطلاعاتی حاوی 80.000 پایان نامه، در تمامی مقاطع تحصیلی، بزرگترین مرجع دانلود پایان نامه های فارسی می باشد

پایان نامه با موضوع:ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق گرایش :قدرت عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایاننامه ...

پایان نامه های دانلودی رشته برق - دانلود پایان نامه و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : طراحی سیستم های کنترل مقاوم qft در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و ...

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( m.a ) موضوع. تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی. 1392-1391 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

بایگانی‌های سیستم خبره - دانلود فایل های پایان نامه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت . دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی “m.a“ گرایش سیستم های اطلاعاتی عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین ...

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل پروژه کارشناسی ...

پایان نامه با عنوان نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال ) موضوع کلی: تولید و نیروگاه تعداد کل صفحات: 108 فرمت: word پایان نامه جدید پایان نامه مهندسی ... ادامه مطلب. 0 لایک / 0 نظر / 91 بازدید. پرشین بلاگ Persianblog. پایان نامه برق 8 سال پیش. ل�

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی الکترونیک

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا ...

پایان نامه تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری( m.a ) موضوع. تاثیر سیستم یکپارچه سازی اطلاعات وسودمندی آن بر حسابداری مدیریت سال تحصیلی. 1392-1391 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقاله کنترل هماهنگ ولت / وار در سیستم های توزیع هوشمند با ...

جستجوی پیشرفته | استعلام پایان نامه. ورود با نام کاربری . ثبت نام کاربر جدید | راهنمای استفاده از سایت | عضویت ویژه کتابخانه‌ها | پشتیبانی کاربران. عنوان مقاله کنترل هماهنگ ولت / وار در سیستم های توزیع هوشمند با استفاده از ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی الکترونیک

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادله ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مکانیک گرایش : تبدیل انرژی عنوان : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ا

پایان نامه برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل پروژه کارشناسی ...

پایان نامه با عنوان نیروگاه زمین گرمایی (ژئوترمال ) موضوع کلی: تولید و نیروگاه تعداد کل صفحات: 108 فرمت: word پایان نامه جدید پایان نامه مهندسی ... ادامه مطلب. 0 لایک / 0 نظر / 91 بازدید. پرشین بلاگ Persianblog. پایان نامه برق 8 سال پیش. ل�

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با عنوان : طراحی کنترل کننده های هوشمند pid برای سیستم چند متغیره غیرخطی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه در مورد مهندسی آب - پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش : سیستم های انرژی عنوان : بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (fccu) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی دانشگاه خواجه ...

پایان نامه های دانلودی رشته برق - دانلود پایان نامه و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با عنوان : طراحی سیستم های کنترل مقاوم qft در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و ...

مکانیک لاگرانژی و هامیلتونی + حل المسائل ( نوشته کالکین)

پروژه بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

آبیاری قطره ای

پاورپوینت رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی

کتاب آلمانی برای مسافرت شما + فایل های صوتی کتاب

اصول ایمنی در کارگاه ها

پاورپوینت ایمنی برق

، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این نوع رزومه ، نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغ التحصیل شده اند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
 تا جایی که امکان دارد سعی کنید از تركیب هر دو قالب رزومه استفاده کنید . یعنی هر 2 بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.نکاتی مهم در مصاحبه های شغلی:
مهارت در ارتباط نوشتاری، یکی از مهارت‌های اساسی زندگی پس از فراغت از تحصیل است. آن را به خوبی فرا بگیرید.
نوشتن یک درخواست کار خوب، قسمت مهمی از پیدا کردن یک شغل است. سعی کنید الگوی خوبی به عنوان قالب تهیه درخواست کار بیابید و آن را طبق نیاز خود اصلاح کنید.
ظاهر فرم‌ها و درخواست‌های کار بسیار مهم است.
از امکانات نرم‌افزارهای رایانه ای حتما استفاده کنید.

از درخواست‌ های کاری که برای سازمان‌ های مختلف ارسال می‌کنید، حتما یک کپی تهیه و پییش خود نگهداری کنید. این کپی زمانی که برای مصاحبه فراخوانده می‌شوید، می‌تواند به شما کمک کند. آن را حتما قبل از مصاحبه بررسی و پاسخ‌های خود را مرور کنید. بسیاری از سولات مصاحبه از متن همین درخواست کار استخراج می‌شود.

ارتباط چهره به چهره در زندگی اهمیت خاصی دارد. اگر بتوانید با رزومه کاری خوب افراد دیگر را قانع کنید، در ارتباط رودررو پیروز شده‌اید. و یافتن یک شغل مناسب به یک مصاحبه خوب، ایجاد ارتباط چهره به چهره و نهایتا توانایی قانع کردن کارفرما بستگی دارد. با تمرین و آزمایش و خطا می‌توانید این مهارت‌ها را بیاموزید.

بعضی اوقات در مصاحبه‌ها از مصاحبه شونده خواسته می‌شود که کمی درباره خودش صحبت کند. پاسخگویی به سوالات باز شبیه این مشکل‌تر از پاسخگویی به سوالات مستقیم است. تمرین کنید که بتوانید در حد ۳ دقیقه توضیحی کوتاه درباره گذشته و تحصیلات خود ارائه کنید.

برای سوالی شبیه اینکه «چرا ما باید شما را استخدام کنید» که این روزها به نوعی در مصاحبه‌های استخدامی پرسیده می‌شوند، پاسخ مناسبی بیابید.

در فرصت‌های شغلی، رفتارهای اجتماعی مناسبی از خود بروز دهید. کارفرماها فقط به خاطر مدرک دانشگاهی شما را استخدام نمی‌کنند.

اگر نتوانستید یک شغل تمام‌وقت به دست آورید، به شغل‌های موقت بپردازید. به این وسیله می‌توانید مسوولیت‌ پذیری و درستکاری خود را نشان دهید که موجب یافتن شغلی تمام وقت خواهد شد.

دانلود فایلدانلود فایل ورد Word پروژه سيستم هاي كنترل گسترده پست هاي فشار قوي

تحقيق زندگي يهوديان در مراكش و ايران