دانلود رایگان


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان کنترل هماهنگ ولت/وار در سیستم توزیع هوشمند با تولید پراکنده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان کنترل هماهنگ ولت/وار در سیستم توزیع هوشمند با تولید پراکنده
تعداد صفحات به فرمت ورد قابل ویرایش:110

چکیده

نفود تولید پراکنده(DG) در سطح بالا یکی از جذابت‌ترین ویژگی‌های شبکه هوشمند علاوه بر اتوماتیک بودن،مدرن بودن،قابل اعتماد بودن و موثر بودن آنها هست.با وجود این، نفوذ بالا همراه با مشکلاتی مانند کنترل توان راکتیو و ولتاژ و افزایش تلفات توان است که باید به این موارد پرداخته شود.برای حل این مسائل در اتصال DGها به سیستم‌های توزیع،در این پایان‌نامه یک نگاه دقیق به کنترل ولت/وار و نگرانی‌های که بوسیله تلفات توان بدلیل رفتار تصادفی DGها ایجاد می‌گردد,پرداخته می‌شود. تصحیح روش‌های کنترل معمولی با روش‌های هوشمند یک نیاز اصلی برای رفع اینگونه مشکلات است. بدلیل نفوذ بالا و رفتار غیر قابل پیش‌بینی DG‌ها،اگر کنترل ولتاژ تنها بوسیله ترانسفورماتور روی تپ چنجر بار(OLTC) و خازن‌های موازی سوئیچ شونده(SC) صورت بگیرد، کار خیلی سختی خواهد بود.توانایی تزریق توان راکتیو DG‌ها همراه با هماهنگی مناسب OLTC و SC علاوه بر مینیمم کردن تلفات توان می‌تواند در کنترل ولت/وار سهیم باشد.کنترل متمرکز یا توزیع شده تجهیزات کنترل ولت/وار که با روش کنترل مبتنی بر روش‌های اکتشافی ترکیب می‌شود می‌تواند یک راه‌حل امیدوارکننده برای این مسئله باشد.

روش کنترل توزیع شده بر اساس تکنولوژی ایجنت اتوماتیک نخستین راه‌حل برای مسئله کنترل ولت/وار ارائه شده در این پایان‌نامه است.این امر همچنین بعنوان سیستم مبتنی بر ایجنت‌های گوناگون شناخته شده است.هر تجهیز شامل OLTC،واحد DG،SC و بارها دارای ایجنت‌های هوشمند منحصر به خودشان هستند که قادر هستند عملکرد خود را از طریق اندازه‌گیرهای محلی و ارتباط با سایر ایجنت‌های کنترل بهینه کنند.با فرض موجود بودن ارتباط میانی و پروتکل‌های مناسب،هر ایجنت بدون دانش کل سیستم،می‌تواند در کنترل ولت/وار شرکت کند.با انجام این کار هر یک از ایجنت‌ها از نیازمندی‌های خود تخطی نمی‌کند در حالیکه اهداف کلی کنترل ولت/وار را برآورده می‌کند و کل تلفات سیستم را کاهش می‌دهد.طرح کنترلی ارائه شده برای کنترل ولت/وار بر روی سیستم توزیع 8 باسه آزمایش و در نرم افزار مطلب شبیه‌سازی می‌شود.از کنترل کننده‌ای منطق فازی برای هر ایجنت بر اساس قوانین از پیش تعریف شده،استفاده می‌شود.مشخص می‌شود که پروفیل ولتاژ بعد از هماهنگی تمام تجهیزات کنترل با DGها بهبود پیدا می‌کند.همچنین بعد از هماهنگی تعداد عملکرد تپ‌ها ،کاهش پیدا می‌کنند که این امر سبب افزایش طول عمر آن‌ها می‌شود.

در بخش دوم این پایان‌نامه،الگوریتم ژنتیک متمرکز بر اساس کنترل مکانیسم سیستم معرفی می‌شود.در این بخش با OLTC و SC بعنوان کنترل‌کننده و با DG بعنوان یک باس PQ رفتار می‌شود.برای رسیدن به ولتاژ بهینه و کنترل توان راکتیو،بخش دوم هماهنگی پیش‌فاز 24 ساعته در بین OLTC، SC و DG را نشان می‌دهد.این هماهنگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک رخ می‌دهد.تعداد سوئیچینگ های بهینه در طول دوره 24 ساعته برای SC‌ها و OLTC‌ها با هدف کنترل جریان(flow) توان راکتیو یا مینیمم کردن تلفات توان و بالاتر از همه برای نگهداشتن پروفیل ولتاژ در داخل محدوده مورد پذیرش،تعیین می‌شوند.عملی بودن تکنیک ارائه شده از طریق شبیه‌سازی سیستم 30 باسه در مطلب، آزمایش می‌شود.نتایج شبیه‌سازی نشان مید‌هد اگر OLTC و SC بر اساس داده‌های پیش‌بینی شده 24 ساعته DG‌ها،سوئیچ شوند، دیگر عملکرد DG تاثیر مهمی بر روی تغییرات ولتاژ و پروفیل تلفات ولتاژ در سیستم توزیع ندارد.تکنیک کنترل تطبیقی که زمان و تعداد سوئیچینگ‌ها را هر 6 ساعت در روز آپدیت می‌کند دارای پروفیل تلفات بهتری است،چرا که داده‌های پیش‌بینی شده نسبت به زمان خیلی دقیق‌تر می‌شوند.این روش ساده،سر راست و موثر است.

محتویات پایان نامه

اظهارنامه مولف
چکیده
سپاسگذاری
اظهارنامه
لیست جداول
علائم و اختصارات
فصل 1 مقدمه
1 مرور کلی
2 کنترل ولت/وار در سیستم توزیع با DGها
3 اهداف تحقیق
4 ساختار پایان نامه
فصل دوم مروری بر نوشتیجات
1 ژنراتور توزیع شده
2 تنظیمات و الزامات سیستم
3 اتصال ژنراتور توزیع شده به شبکه شعاعی
4 کنترل ولت/وار در شبکه های توزیع
4.1 OLTC
4.2 خازن های شنت
5 تاثیرات تولید پراکنده
5.1 تاثیر DG بر روی پروفیل ولتاژ
5.2 تاثیر DG بر روی تلفات
5.3 تاثیر DG بر روی تعداد فعالیت ها
6کارهای قبلی بر روی کنترل ولت/وار در شبکه توزیع با DGها
7 انگیزه های تحقیق
فصل3
1 سیستم مبتنی بر فازی
2 دلایل انتخاب فازی
3 کارهای قبلی در مورد کنترل ولت/وار با استفاده از فازی
4 سیستم ارائه شده مبتنی بر ایجنت های گوناگون فازی برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ(ولت/وار)
5 جزئیات فعالیت کنترل کننده
5.1 توابع عضویت 27
5.2 پایگاه داده
5.2 موتور استنتاج فازی
6 اعضای ایجنت های سیستم
6.1 ایجنت تپ چنجر بار(LTC)
6.2 ایجنت ژنراتور توزیع شده (DG)
6.3 ایجنت خازن شنت سوئیچ شونده(SC)
6.4 ایجنت های بار
6.5 ایجنت های واسطه
7 هماهنگی در مورد ایجنت ها
8 نتایج شبیه سازی
9 خلاصه نتایج

فصل 4 کنترل ولت/وار مبتنی بر ژنتیک برای پخش بهینه OLTC و SC در حضور DGها 36

1 تحقیقات در مورد کنترل ولت/وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
2 فرمولبندی مسئله برای روش ارائه شده
3 اجزاء و ویژگی های الگوریتم ژنتیک
4 روش بهینه شبیه سازی
4.1 بخش مقادیر مرزی برای متغییرهای تصمیم
4.2 تعیین حالت های شبکه برای هر ساعت
4.3 انتخاب تابع فیتنس
4.4 انتخاب تابع مربوط به قیود
4.5 تنظیمات گزینه ها برای GA
5 ساختار کنترل کننده
6 شبیه سازی و تایید
6.1 سیستم آزمایش:شبکه توزیع 30 باسه
6.2 مورد آزمایشی 1 :سیستم آزمایش بدون LTC،SC و DG 48
6.3 مورد آزمایشی 2 :سیستم آزمایش با خازن های شنت
6.4 مورد آزمایش 3:کنترل ولتاژ با OLTC،DG و خازن های شنت(روز پیش رو)
7 خلاصه نتایج

فصل 5 نتیجه گیری و کارهای آینده

1 نتیجه گیری
2 مشارکت
3 کارهای آینده

ضمیمه A اطلاعات سیستم توزیع 30 باسه

ضمیمه B کد متلب برای کنترل ولت/وار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای پخش بهینه OLTC و SC

بیوگرافیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد تولید پراکنده


تولید پراکنده


کنترل توان راکتیو


کنترل ولتاژ


کنترل هوشمند


سیستم توزیع هوشمند


کاهش تلفات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا :پایان نامه ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته برق قدرت و با عنوان طراحی مبدل های dc-dc جهت تولید پالس ولتاژ بالا در 116 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد ...

پایان نامه با موضوع:ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق گرایش :قدرت عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پایاننامه ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی الکترونیک

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با عنوان : طراحی کنترل کننده های هوشمند pid برای سیستم چند متغیره غیرخطی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود پایان نامه

بیش از 4000 هزار عنوان پایان نامه آماده دانلود، پروپوزال، گزارش سمینار، با امکان انجام جستجوی موضوع پایان نامه در کلیه مقاطع ارشد، کارشناسی ارشد و دکترا

پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه چارچوبی ...

Posted on فوریه 26, 2016 ژانویه 1, 2017 Author admins دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم­های توزیع شده اجرایی تولید با بهره گرفتن از مدل محاسبات ابری بسته هستند

لیست پروژه ها و پایان نامه های برق

کد 82 : پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع. کد 83 : پروژه خانه ی هوشمند (Smart home) کد 84 : پروژه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS) کد 85 : پروژه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با عنوان : طراحی کنترل کننده های هوشمند pid برای سیستم چند متغیره غیرخطی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل با عنوان : طراحی کنترل کننده های هوشمند pid برای سیستم چند متغیره غیرخطی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانلود پایان نامه در مورد دﯾﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت :: دانلود تحقیق و ...

دانلود تحقیق در مورد دﯾﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت دانلود مقاله در مورد دﯾﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت دانلود جزوه در مورد دﯾﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت دانلود پاورپوینت در مورد دﯾﻮدﻫﺎی ﻗﺪرت ...

دانلود پایان نامه ها - پربازدید ها

سایت مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد . خانه; تماس با ما – پشتیبانی; دسته بندی های پایان نامه ها . جستجو در سایت : کلمه کلیدی مورد نظر را برای جستجو در بین پایان نامه های قابل دانلود وارد کنید : جستجو برای: پربازدید ...

پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود پایان نامه

بیش از 4000 هزار عنوان پایان نامه آماده دانلود، پروپوزال، گزارش سمینار، با امکان انجام جستجوی موضوع پایان نامه در کلیه مقاطع ارشد، کارشناسی ارشد و دکترا

دانلود پایان نامه ها - پربازدید ها

سایت مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد . خانه; تماس با ما – پشتیبانی; دسته بندی های پایان نامه ها . جستجو در سایت : کلمه کلیدی مورد نظر را برای جستجو در بین پایان نامه های قابل دانلود وارد کنید : جستجو برای: پربازدید ...

صفحه اصلی - دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد. صفحه اصلی; تماس با ما ; حقوق; مهندسی برق; مهندسی کشاورزی – دامپروری; مهندسی کامپیوتر; روانشناسی و علوم تربیتی; رشته مدیریت; رشته حسابداری; علوم اجتماعی – جامعه شناسی; الهیات -فقه و ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی الکترونیک

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (کنترل) چکیده تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا ...

برنامه دابسمش ساز اندوید

پاورپوینت-کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه است- در 52 اسلاید-powerpoin-ppt

مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم

کد فرترن تشکیل مربع جادویی n در n

نقشه فاز 2 ویلای مسکونی دوبلکس

مجموعه گزارشات كارآموزي كيفري وحقوقي

پلان معماري اتوكد طرح 45

طرح توجیهی عصاره گیری از گیاهان دارویی

طرح توجیهی تولید ماست و شیر و خامه

مجموعه گزارشات كارآموزي كيفري وحقوقي