دانلود رایگان


پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به شبکه های اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در گرایش به شبکه های اجتماعیشبکه¬های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت¬های اینترنتی هستند. در این وب سایت¬ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی دور یکدیگر جمع می¬شوند و جماعت¬های آنلاین را تشکیل می¬دهند. امروزه، بدون شک، یکی از مسائل مهم جوامعی مانند ایران، کمیت و کیفیت استفاده از اینگونه شبکه¬ها و نگرانی¬های خانواده ها و مسئولان پیرامون گسترش و نوع استفاده از آن در بین کاربران اینترنتی است. از این¬رو پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه¬های اجتماعی در میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر پرداخته است. حجم نمونه 387 نفر بوده است که از روش نمونه¬گیری تصادفی برای دستیابی به پاسخگویان کمک گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه¬ای پژوهشگر ساخته متشکل از 60 گویه استفاده شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری، و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام) با کاربرد نرم افزار spss استفاده گردید. متغیرهای مستقل تحقیق شامل نوگرایی، تمایل به رابطه با جنس مخالف و مصرف رسانه های نوین ارتباطی (اینترنت، ماهواره، موبایل) و متغیر وابسته گرایش به شبکه¬های اجتماعی بوده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد تاثیرگذارترین متغیر بر گرایش به شبکه¬های اجتماعی نوگرایی بود که به تنهایی 33 درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین کرد. ولی متغیرهای زمینه¬ای تاثیری بر متغیر وابسته نداشتند. ولی در درمجموع متغیرهای تحقیق 2/43 درصد از واریانس گرایش به شبکه¬های اجتماعی را تبیین کردند.واژگان کلیدی: شبکه¬های اجتماعی


رسانه¬های نوین


تمایل به رابطه با جنس مخالف


نوگرایی


شوشتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه عوامل اجتماعی موثر برگرایش جوانان به شبکه های ...

حال در این تحقیق سعی خواهد شد که در وهله اول عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه واحد تهران شرق را به عنوان روشنفکران جامعه بررسی کرد و در وهله بعدی با مرور تاریخچه شبکه های اجتماعی و ادبیات تحقیقی و بر اساس ...

مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی (Conference exploring social networks) سال 1392 در شهر تهران توسط جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار گردید.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده ای از مقدمه آغازین ” عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی ” بدین شرح است: سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می ...

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش : علوم اجتماعی عنوان : بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) دانشگاه ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(lma) رشتۀ حقوق و جرم شناسی چکیده قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و ...

پایان نامه بررسی میزان گرایش و آسیب های اجتماعی اعتیاد ...

تعداد صفحات: ۱۰۴ | قابل ویرایش. چکیده. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان گرایش و آسیب های اجتماعی اعتیاد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش ...

مطالعه عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر در گرایش به اهدای اعضای ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن ، که به مراکز کاهش وزن در شهر کرج مراجعه نموده اند ، اجرا شده است . پس از نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد تحقیق ، چهار چوب نظری بر ...

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر شبکههای ارتباطی محیط ...

2-6-1 سایت‌های شبکههای اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین.. 56. 2-7 فرهنگ.. 65 . 2-7-1 فرهنگ سازمانی.. 66. 2-7-2 فرهنگ و اثر بخشی سازمانی.. 67. 2-8 پیشینه پژوهش… 67. 2-8-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور 67. 2-8-2 پیشینه پژوهش در

پایان نامه درباره ضرب و جرح

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- … پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

مطالعه عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر در گرایش به اهدای اعضای ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن ، که به مراکز کاهش وزن در شهر کرج مراجعه نموده اند ، اجرا شده است . پس از نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد تحقیق ، چهار چوب نظری بر ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در ...

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(lma) رشتۀ حقوق و جرم شناسی چکیده قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و ...

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش : علوم اجتماعی عنوان : بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) دانشگاه ...

پایان نامه بررسي عوامل بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی عوامل موثر بر گرايش دانش‌آموزان به فرهنگ غرب - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

پایان نامه تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش : علوم اجتماعی عنوان : بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد) دانشگاه ...

مقاله بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر برفرهنگ کار آفرینی زنان می باشد. نمونه تحقیق شامل 150 نفر از زنان انتخاب و در تحقیق حاضر از روش ...

مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی (Conference exploring social networks) سال 1392 در شهر تهران توسط جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار گردید.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده ای از مقدمه آغازین ” عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه های اجتماعی ” بدین شرح است: سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبرو می ...

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش به طلاق

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثّر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر می باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده بر جامعه و همچنین ...

عبدالرزاق کاشانی

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی پست هاي گازي gis

پاورپوینت دروازه های تاریخی تبریز

پاورپوینت آسایش حرارتی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حالت های ماده

کتاب آموزش زبان ژاپنی 15Minute Japanese سال انتشار (2019)

دانلود طرح توجیهی تولید فاصله ياب ليزري

کتاب آموزش زبان ژاپنی 15Minute Japanese سال انتشار (2019)

نقشه فاز 2 مدرسه به همراه دتایل ها