دانلود رایگان


کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان 44 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان کارآفرینی شرکت تبلیغاتی آهسته گامان 44 صمقدمه
سپاس بی کران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید. تا به یاری این موهبت راه ترقی و تعالی را بپیمایم و امید به اینکه عنایت الهی شامل حال ما باشد. تا با عنایت اندک علمی خود در خدمت به بشر باشیم. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نیست کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند و سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاهی های صعب العبور علم را شاهراههای هموار مبدل ساخته است و ما به علم اندک خویش می خواهیم راهی برای آسان تر شدن کارهای انسان ارائه کنیم تا بشر بتواند با کمترین زمان به آنچه نیازمند است دسترسی پیدا کند. خلاقیت به عنوان جوهرة کار آفرینی و عامل کلیدی موفقیت و بلکه بقای سازمان ها و همچنین رمز تکامل و سعادت دنیوی و اخروی بشر هنوز جایگاهی واقعی خود را نه تنها در جامعه بلکه در محافل علمی و تحقیقاتی کشور پیدا نکرده است به همین دلیل هنوز در هیچ یک از دروس یا رشته های تحصیلی دانشگاههای کشور، واحدی جهت آموزش خلاقیت پیش بینی و طراحی نشده است. و آنچه به طور حاشیه ای و گذرادر بعضی از دروس به آن اشاره می شود. تنها جنبه های نظری و تئوریک خلاقیت است که نه فقط مؤثر نمی باشد. بلکه این ذهنیت را نیز ایجاد و تقویت کرده است. که خلاقیت امری ذهنی، فردی و ارثی است. که به شکل علمی و کاربردی و گروهی قابل آموزش نیست! و نتیجه ذهنیت، وضع کنونی فارغ التحصیلان دانشگاهی است. که اغلب با وجود تخصصی که دارند قادر نیستند در دنیای واقعی رقابت، صنعت و سبک و کار حرف تازه ای بزنند.
خلاصة طرح

موضوع پروژه
شرکت تبلیغاتی (خدماتی)
سرمایه اولیه
67190000
تعداد نیروی انسانی
5 نفر
کار آفرینان
4 نفر
درآمد 6 ماهه
104107500
سود 6 ماهه
83130000


¨مأموریت


فهرست محتوا


  • فروش انواع نرم افزار و کرایه نرم افزارها
  • آشنایی با کتاب های جدید در مورد کامپیوتر و تکنولوژی و کرایه فروش آنها در کنار خدمات
  • ایجاد تابلوها و پوسترهای گرافیکی
  • تایپ و تکثیر انواع کتابهای آموزشی، پوسترها، بیلبوردهای تبلیغاتی
  • رایت انواع CD
  • ترمیم عکس های قدیمی
  • ساختن آلبوم تبلیغاتی
  • طراحی جلد کتابها
  • فروش انواع فلاپی CD و ... «خام»
فروش CD های آموزشی «Flash , Corel srow , frehand