دانلود رایگان


نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2 - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2نمونه آزمون آزمون طراحی شهری خانه شهرسازان1
منابع اصلی طراحی شهری(تفکیک منابع بر اساس دروس آزمون)
درس زبان عمومی و تخصصی
1. خسروی، نغمه؛ جزوه‌ی درس زبان عمومی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
2. حمیده، سارا؛ جزوه‌ی درس زبان تخصصی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. کوآن، رابرت؛ فرهنگ شهرسازی؛ تهران: آذرخش؛ 1386.
4. فرهادی، حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی شهرسازی؛ تهران: سمت؛ 1384.
5. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازش؛ 1384.

درس مباحث عمومی شهرسازی ایران
1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.
2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.
4. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.
5. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.
6. زياری، کرامت ا...؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.
7. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور
8. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران
9. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 1381
10. احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول 1382
11. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.
12. حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385.
درس مبانی نظری معماری
1. یزدی، مهدی؛ جزوه‌ی درس مبانی نظری معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
2. گیدیین، زیگفرید؛ فضا، زمان، معماری؛ ترجمه: مرحوم منوچهر مزینی؛ دانشگاه تهران
3. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری
4. براند فری، هيلدر – طراحی شهری (به سوی يک شکل پايدارتر شهر) - مترجم: حسين بحرينی – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری
5. قباديان، وحيد – مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی
6. لينچ، کوين – تئوری شکل شهر – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران
7. بيکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
8. رضازاده، راضیه؛ مبانی طراحی شهری؛ علم و صنعت
9. گروتر؛ زیبایی‌شناسی در معماری؛ ترجمه: جهانشاه پاکزاد.
10. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
11. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
12. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.
13. گلکار، کوروش؛ اسناد هدایت طراحی شهری.
14. معماریان، غلامحسین؛ سیری در مبانی نظری معماری؛ نشر سروش دانش.
15. کالن، گوردون؛ گزیده‌ی منظر شهری؛ ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان؛ تهران: دانشگاه تهران.
16. کریر، راب؛ فضای شهری؛ ترجمه‌ی خسرو هاشمی‌نژاد؛ نشر خاک.
17. لنگ، جان؛ آفرینش نظریه‌ی معماری؛ ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر؛ تهران: دانشگاه تهران.

درس تاریخ معماری و شهرسازی
1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.
2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهر و شهرسازی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. نوروزیان، رامین؛ جزوه‌ی درس تاریخ معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
3. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.
4. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.
5. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 1378
6. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.
7. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.
8. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.
9. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.
10. کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.
11. سلطان‌‌زاده، حسین؛ مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ نشر آبی (مرکز نظر دانشگاهی).
12. حبیبی، سید محسن؛ شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.
13. ممفورد، لوییز؛ مدنیت و جامعه‌ی مدنی در بستر تاریخ؛ ترجمه‌ی احمد عظیمی بلوریان؛ خدمات فرهنگی رسا؛ 1381.
14. پاکزاد، جهانشاه؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهرسازی جهان.
15. زارعی، ابراهیم؛ آشنایی با معماری جهان؛ همدان: نشر فن‌آوران.
16. پیرنیا، محمدکریم؛ سبک‌شناسی معماری ایرانی؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر معمار.
17. پیرنیا، محمدکریم؛ آشنایی با معماری اسلامی ایران؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر سروش دانش.

درس تحلیل فضاهای معماری و شهری
1. کوهساری، محمدجواد؛ جزوه‌ی درس تحلیل فضاهای معماری و شهری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.
2. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
3. توسلی، محمود؛ طراحی فضای شهری 1 و 2؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
4. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران
5. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک؛ انتشارات پیام.
6. بحرينی، حسين؛ فرآيند طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.
7. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.
8. گلکار، کوروش؛ اسناد هدایت طراحی شهری.
9. حبیبی، کیومرث؛ بهسازی و نوسازی در بافتهای کهن شهری.
10. قریب، فریدون؛ شبکه‌ی ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.
11. پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ وزارت مسکن و شهرسازی.
12. پاکزاد، جهانشاه؛ راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران؛ وزارت مسکن و شهرسازی.
13. سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.
14. بنتلی، ای‌ين؛ الکک، آلن؛ مورين، پالن؛ گلين، سومک؛ اسميت، گراهام؛ محيطهای پاسخده؛ مترجم: دکتر بهزادفر؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت.
15. قاسمی اصفهانی، مروارید؛ اهل کجا هستیم؟ هویت‌بخشی به بافتهای مسکونی؛ انتشارات روزنه.
16. قبادیان، وحید؛ بررسی اقلیمی ابنیه‌ی سنتی ایران.نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سه طرح عمران شهری در مشهد بهره‌برداری شد - ایرنا

مشهد- ایرنا- سه طرح در حوزه عمران و ترافیک شهری روز سه‌شنبه با حضور جمعی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی در مشهد به بهره‌برداری رسید.

تعریف طراحی شهری

طراحی شهری چیزی فراتر از پرداختن به زیبائی شناختی محیط شهری یا استقرار هنرمندانه عناصر ان است.طراحی شهری با خلق و نگهذاری مکان های شهری سر وکار دارد که در انها پاسخ به مسائل اکولوژیک،رفاه اقتصادی و زندگی جمعی به نحو ...

نمونه سؤالات آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان – معاونت مسکن و ساختمان

مهر 1398 بهمن 1397 اردیبهشت 1397 مهر 1396 اسفند 1395 شهریور 1395 بهمن 1394 مرداد 1394 آبان 1393 خردا

سه طرح عمران شهری در مشهد بهره‌برداری شد - ایرنا

مشهد- ایرنا- سه طرح در حوزه عمران و ترافیک شهری روز سه‌شنبه با حضور جمعی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی در مشهد به بهره‌برداری رسید.

نمونه سوالات کارشناسى رشته مهندسی شهر سازی

نمونه سوالات کارشناسى رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی شامل تمامی امتحانات پیام نور در یک کتابچه - کاملترین پکیج نمونه سوالات پیام نور در کشور

پاکبانان نمونه شهر مهربانی تجلیل شدند - خبرآنلاین

وی گفت: پاکبانان شهر مهربانی نمونه‌ای بارز از ایثار هستند که تمام‌وقت و تمام‌قد برای خدمت به مردم و برای داشتن شهری زیبا تلاش می‌کنند که باید بر دستان‌ آن‌ها بوسه زد. 48

نمونه سوالات کارشناسى رشته مهندسی شهر سازی

نمونه سوالات کارشناسى رشته مهندسی شهر سازی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی شامل تمامی امتحانات پیام نور در یک کتابچه - کاملترین پکیج نمونه سوالات پیام نور در کشور

بلوک شهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بلوک شهری (به انگلیسی: City block) یا به اختصار بلوک به اجزای طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری گفته می‌شود که کوچکترین جز شهر محسوب می‌شود که توسط خیابان‌های اطراف محسور شده‌باشد.. بلوک‌های شهری فضایی است که توسط ساختمان ...

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته ...

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته شهرسازی امتیاز موضوع: 0 رأی - میانگین امتیازات: 0

نمونه های معماری – ایران معماری

طراحی شهری; طراحی و اجرای بام سبز ; طراحی ویلاها; مقالات بازسازی; طراحی سازه های نوین; معماری پایدار; معماری داخلی; نماسازی; نمونه های معماری . بازسازی; سبک های معماری مدرن; طراحی باغ; طراحی داخلی; طراحی نما; طراحی ویلا ...

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد معماری 99 | 3گام

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد معماری 99. در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد معماری، سوالات کنکور ارشد معماری 99 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با ...

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام مراکز مهم سراسری برای دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی عمومی . ارتباط تلفنی : ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱. سوالات استخدامی; ترجمه مقالات;

نمونه کارهای ایکاس | ایکاس

نمونه کارهای شرکت طراحی صنعتی و طراحی محصول ایکاس در زمینه طراحی محصول، طراحی صنعتی، طراحی بسته بندی، نمایشگاه و طراحی تجهیزات پزشکی

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته ...

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته شهرسازی امتیاز موضوع: 0 رأی - میانگین امتیازات: 0

سه طرح عمران شهری در مشهد بهره‌برداری شد - ایرنا

مشهد- ایرنا- سه طرح در حوزه عمران و ترافیک شهری روز سه‌شنبه با حضور جمعی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی در مشهد به بهره‌برداری رسید.

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با ...

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه و به همراه جواب سوالهای استخدام مراکز مهم سراسری برای دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی عمومی . ارتباط تلفنی : ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱. سوالات استخدامی; ترجمه مقالات;

بلوک شهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بلوک شهری (به انگلیسی: City block) یا به اختصار بلوک به اجزای طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری گفته می‌شود که کوچکترین جز شهر محسوب می‌شود که توسط خیابان‌های اطراف محسور شده‌باشد.. بلوک‌های شهری فضایی است که توسط ساختمان ...

سه طرح عمران شهری در مشهد بهره‌برداری شد - ایرنا

مشهد- ایرنا- سه طرح در حوزه عمران و ترافیک شهری روز سه‌شنبه با حضور جمعی از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی در مشهد به بهره‌برداری رسید.

نمونه کارهای ایکاس | ایکاس

نمونه کارهای شرکت طراحی صنعتی و طراحی محصول ایکاس در زمینه طراحی محصول، طراحی صنعتی، طراحی بسته بندی، نمایشگاه و طراحی تجهیزات پزشکی

شهرک دهکده (خانه) کرج؛ نمونه‌ای متقدم از توسعه‌های حومه‌ای ...

شهرک دهکده (خانه) کرج؛ نمونه‌ای متقدم از توسعه‌های حومه‌ای سبز در ایران . الیاس قبولی. ۱۳۹۶-۷-۱۶. شهرک دهکده (خانه) در فردیس کرج، یک شهرک مسکونی ویلایی است که مانند لکه‌ای سبز، خود را از مناطق مجاور متمایز می‌کند. شهرکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد معماری 98 | 3گام

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد معماری 98. در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد معماری، سوالات کنکور ارشد معماری 98 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته ...

انجمن های مهندسی آلفا › تازه های انجمن › کتاب و مقالات › کتاب و مقالات فارسی › کتاب و مقالات عمران، نقشه برداری، ایمنی و ساخت نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان رشته نقشه برداری

خانه - زهیر رضائی مبین

طراحی انواع وب سایت های شخصی، شرکتی، فروشگاهی و خبری همراه با آموزش و پشتیبانی . گرافیک سایت. با طراحی عناصر گرافیکی زیبا و حرفه ای بازدیدکنندگان و مشتریان وب سایت و سوشال خود مسحور کنید. ترجمه سایت. ترجمۀ انگلیسی و عربی

خانه - زهیر رضائی مبین

طراحی انواع وب سایت های شخصی، شرکتی، فروشگاهی و خبری همراه با آموزش و پشتیبانی . گرافیک سایت. با طراحی عناصر گرافیکی زیبا و حرفه ای بازدیدکنندگان و مشتریان وب سایت و سوشال خود مسحور کنید. ترجمه سایت. ترجمۀ انگلیسی و عربی

نقش برتر پارس > معماری > پاورپوینتهای معماری

پاورپوينت های فضاهای مسکونی و طراحی مسکن،ویلا،خانه ،آپارتمان. پاورپوينت های فضاهای آموزشی، پژوهشی ،کتابخانه ایی ،خوابگاهی. پاورپوينت های فضاهای ورزشی ، تفرجگاهی. پاورپوينت های فضاهای درمانی - بیمارستانی - کلینیک - در�

آزمون استخدامی بانک

پاورپوینت-کرومیت چیست و کاربرد آن در ساختمان چگونه است- در 52 اسلاید-powerpoin-ppt

برنامه دابسمش ساز اندوید

کتاب راهنمای مفهومی آمار با استفاده از SPSS

حل تمرین کتاب بیوشیمی ووت - ویرایش چهارم

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری

گزارش کارآموزی رشته شيمي كاربردي سيالات برش

شبیه سازی ماشین حساب مهندسی در متلب

دستورالعمل و آموزش چگونگی تجویز محلول رویش مو و استفاده کارساز از محلول رویش موی دکتر نوروزیان

استفاده از استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD) در صنعت ساخت